Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørn Skeldahl
    Foto: Jørn Skeldahl
  • Fotograf: Jeppe Fonnesbo
    Foto: Jeppe Fonnesbo
  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen

Atlas

: Smalbladet Klokke overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En flerårig plante med krybende jordstængel og indtil 80 cm. høje i reglen ugrenede skud.

Blomsterne er store, bredt klokkeformede og indtil 3,5 cm. lange. De sidder i en endestillet klase.

Kapslerne er oprette og stivhårede.

grundbladene er stilkede og smalt linje-lancetformede med takket rand; stængelbladene er siddende og linje-lancetformede og helrandede.

Smalbladet Klokke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Forveksling

: En ret karakteristisk art. Den kan evt. forveksles med Liden Klokke, men denne har mindre kroner og rundagtige grundblade.

Andre arter i slægten som Bredbladet, Nælde-, Nægleblomstret og Ensidig Klokke har mere eller mindre nældeagtige blade, og desuden lodret jordstængel

Udbredelse

: Hist og her på egnede voksesteder i hele landet, især øst og nord for isens hovedopholdslinje. Den indgår ofte i frøblandinger og mange forekomster stammer sikkert herfra.
Smalbladet Klokke - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Smalbladet Klokke baseret på Naturbasens observationer:
Smalbladet Klokke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Smalbladet Klokke - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Se Nælde-Klokke.

Persicifolia betyder "ferskenbladet".

Levested

: I lysåben græsvegetation på overdrev, tørre enge, græsmarker og skråninger - gerne hvor bunden er kalkrig.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: