Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Hansen
    Foto: Ole Hansen
  • Fotograf: Carsten  Holm Clausen
    Foto: Carsten Holm Clausen
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen

Atlas

: Nælde-Klokke overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil meterhøj, rank, Stivhåret, flerårig plante med kort lodret jordstængel og uden udløbere.

Stænglen er skarpkantet og bærer groft savtakkede blade, hvor de nedre er langstilkede med hjerteformet grund og de øvre er kortstilkede og ovale til lancetformede.

De store opadrettede blomster er violblå og sidder enkeltvis eller 2-3 sammen i hjørnerne af de øvre stængelblade og danner en alsidig, klaselignende top.

Blomsterne har oprette, stivhårede æg-lancetformede bægerblade og 2,5-3,5 cm. lang krone, der kan være noget skæghåret.

Kapslen er nikkende og i reglen Stivhåret.

Nælde-Klokke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Baark

Forveksling

: Bredbladet Klokke har større blomster med 4-5,5 cm. lang krone og nikkende, glat kapsel. Bredbladet Klokke har de

nedre blade er bredt ægformede og med vinget stilk og dobbelt savtakkede; blomsterne har opret-udstående 1,5-2,5 cm. lange bægerflige (1 cm. hos Nælde-Klokke), der er mere eller mindre udstående (oprette hos Bredbladet Klokke):

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Nælde-Klokke - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Nælde-Klokke baseret på Naturbasens observationer:
Nælde-Klokke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nælde-Klokke - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insketbestøvning og uden vegetativ formering ved rodskud el.l.

Etymologi:

Campanula er latinsk diminutiv af campana = klokke og hentyder som det danske navn til blomsterne form. Trachelium af græsk trakhelos=hals hentydende til at planten i ældre tider brugtes til fremstilling af halsmedicin. Nælde- hentyder til bladenes form.

Levested

: På frodig bund i skov og krat langs hegn.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: