Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Thomassen
    Foto: Per Thomassen
  • Fotograf: Ole Rasmussen
    Foto: Ole Rasmussen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Liden Klokke overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En spinkel, næsten glat flerårig plante, hvor jordstænglen har kortskud, der alene skal samle næring, og har rosetter af langstilkede, nyreformede groft takkede grundblade. Fra jordstænglen udgår også blomstrende skud, der er neliggende til opstigende og indtil ca. 40 cm. høje stængler med smalle linje-lancetformede blade og en fåblomstret klase af smukke blå blomster med indtil 20 mm. lang, klokkeformet krone.
Liden Klokke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Rasmussen

Forveksling

: Andre arter i slægten har ikke de rundagtige grundblade og har tydeligt større blomster.

Udbredelse

: På egnede voksesteder i hele landet. For 30-40 år siden ville man betegne den som meget almindelig, men den er gået stærkt tilbage som følge af tilgroning og indstillet græsning. Og den er nu kun temmelig almindelig til almindelig og har en vis indikatorværdi for overdrevssamfund.
Liden Klokke - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Liden Klokke baseret på Naturbasens observationer:
Liden Klokke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liden Klokke - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning.

Etymologi:

Campanula er diminutiv af latin campana: klokke og sigter lige som det danske slægtsnavn til blomstens form.

Rotundifolia er "rundbladet" og sigter til de nyreformet-rundagtige grundblade på de ikke-blomstrende vegetative skud.

Liden Klokke hedder den, fordi den er den klart mindste og spinkleste af vore hjemmehørende arter. Den har også været kaldt Blå-Klokke, men da de øvre arter i slægten i reglen har blå blomster, er dette uheldigt.

Levested

: I ikke for næringsrige lysåbne græssamfund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: