Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone
  • Fotograf: Anni Lene Nielsen
    Foto: Anni Lene Nielsen
  • Fotograf: Sven Aage Hansen
    Foto: Sven Aage Hansen

Kendetegn

: Vingefang 24-28 mm. Grundfarven snavsethvid til gulbrun. -Chiasmia- betyder -sat med tremmer-, hvilket refererer til forvingens særegne mønster. Arten hed tidligere Tremmemåler på dansk. En svag mellemskygge og indre mellemlinje mørkere grå - mellemskyggen løber gennem en mørk midtplet. Sømfeltet lidt mørkere gråt, adskilt fra mellemfeltet af en tynd, hvidlig, næsten lige, ydre mellemlinje. Midt på denne en ret stor udflydende rustbrun plet. Bagvingen lysere grå og næsten ensfarvet, dog med en svag, lysere tværlinje. Langs kant og søm en smule mørkere.
Kløvermåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ken Jensen

Forveksling

: Måske Lyngmåler, men mønsteret hos Kløvermåler mere netagtigt.

Udbredelse

: Arten er udbredt i hele landet og er meget almindelig i Østjylland og på Øerne, dog er den ikke fundet i Nordvestjylland.
Kløvermåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den flyver i to generationer fra april til september.

Tidsmæssig fordeling

af Kløvermåler baseret på Naturbasens observationer:
Kløvermåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kløvermåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven grøn med hvide striber - lever fra maj til sidst i juni på Krybende pil, Trefarvet pil, kløver og lucerne. Overvintringen sker som æg. Forpupningen finder sted mellem sammenspundne blade.

Levested

: Lokaliteter med lav vegetation som f.eks. enge, overdrev og grøftekanter. Pilekrat, pilebuske.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Morten Top-Jensen og Michael Fibiger: Danmarks Sommerfugle, Østermarie 2009.

Peder Skou: Nordens Målere (Danmarks dyreliv, bind 2), København og Svendborg, 1984.

De senest indberettede arter i Naturbasen: