Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Thomassen
    Foto: Per Thomassen
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun

 Figur

Atlas

: Kruset Skræppe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil meterhøj, flerårig plante med lancetformede, bølgede blade, der er stærkt krusede i randen.

Blomsterstanden er ret smal og med ret oprette grene tæt besat med blomster.

DE 3 indre blosterblade er æg-hjerteformede med svag elle ringen spids, helrandede eller med svage takker, og med tydelige bruskkorn, hvor et af kornene er ret stort.

Kruset Skræppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lina Knuth-Winterfeldt

Variation

: Kruset Skræppe har som andre arter i slægten stor variationsbredde og kan undertiden være svær at skelne fra Butbladet Skræppe.

Forveksling

: Den mest stabile skillekarakter til Butbladet Skræppe er de brede, runde blosterblade, der er næsten helrandede. Men i reglen kendes den let på den anderledes bladform.

By-Skræppes bladform kan ligne, men den har iøjnefaldende store, runde blosterblade helt uden bruskkorn.

Krydsninger kan forvirre billedet, de er i reglen intermediære og sterile.

Udbredelse

: Meget almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Kruset Skræppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I hele vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Kruset Skræppe baseret på Naturbasens observationer:
Kruset Skræppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kruset Skræppe - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med vindbestøvning af blomsterne.

Etymologi: Se Butbladet Skræppe! Crispus er latin for kruset og hentyder til bladenes krusede fremtræden; ligeså med det danske artsnavn.

Levested

: Den er oprindeligt vildtvoksende ved kysterne på sandstrand og på stenede strandvolde. Den nuværende almindeligste vokstede er på lidt næringsrige steder i haver, på agerjord, i enge o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: