Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Erik Nielsen
    Foto: Erik Nielsen
  • Fotograf: Finn Lillethorup
    Foto: Finn Lillethorup
  • Fotograf: Mikael Overgaard
    Foto: Mikael Overgaard

Kendetegn

: Vingelængde 16-25 mm. Både forvinger og bagvinger er hvide med mørke tegninger. Den midterste linie på bagvingen er kun delvis dobbelt.
Lille Porcelænsmøl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Harald Dühmert

Variation

: Vingemønsteret er varierende, det kan helt mangle.

Forveksling

: Kan sandsynligvis forveksles med Åkande-halvmøl.

Udbredelse

: Almindelig i hele landet.
Lille Porcelænsmøl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyver i juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Porcelænsmøl baseret på Naturbasens observationer:
Lille Porcelænsmøl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Porcelænsmøl - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er gul eller lysebrun, op til 20mm lang; lever under vandet, og laver miner i blade på pindsvineknop eller gul åkande, og borer sig ind i stænglen, hvor den overvintrer. De, der lever under åkandeblade, laver om foråret en sæk af et par bladstykker. Larverne på pindsvineknop fortsætter med at minere bladene.

Levested

: Ses i damme, søer og åer med langsomt flydende vand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Vesteuropas insekter v/Chinery m.fl., Gads forlag 1998.

Små dyr i sø og å, v/Lars-Henrik Olsen, Gads forlag 1999.

De senest indberettede arter i Naturbasen: