Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Werner Meng
    Foto: Werner Meng
  • Fotograf: Werner Meng
    Foto: Werner Meng
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen

Kendetegn

: Det voksne dyr har en længde på 6,5-8,2 mm.

Kroppen er sort med gullig tegning. Tegningen består på hovedet af en streg ved øjnenes inderrand, på pronotum af en halsring, en dråbeformet plet på midten og en mindre plet ved hver siderand, på scutellum af en hjerteformet plet og på hver dækvinge af 3 pletter, af hvilke de to forreste er aflange.

Følehornene og lårene er ensfarvede sorte eller brune. Skinnebenene er normalt helt eller delvist lyse.

Seksplettet Blomstertæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Variation

: Oversidens tegning kan variere en del i udstrækning. Ofte er dækvingepletterne helt eller delvist sammenflydende.

Forveksling

: En af Danmarks større og karakteristiske blomstertæger. Dog nævnes her alligevel et par arter, der måske kan kan forveksles af den helt uerfarne.

Den slankere Fireplettet blomstertæge (Dryophilocoris flavoquadrimaculatus) har som navnet antyder kun 4 dækvingepletter. Derudover er pronotum og hovedet helt sorte.

Følgende arter kan have helt overfladisk lighed, men adskiller sig dog alle på mange punkter: Liocoris tripustulatus, Polymerus brevicornis og unifasciatus og Orthops-arterne, f.eks. kalmii.

Udbredelse

: Arten er almindelig i det meste af landet. I den vestlige del af landet er arten mere spredt forekommende.
Seksplettet Blomstertæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-juli

Tidsmæssig fordeling

af Seksplettet Blomstertæge baseret på Naturbasens observationer:
Seksplettet Blomstertæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Seksplettet Blomstertæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på halvskyggede og ret fugtige lokaliteter, hvor særligt Stor Nælde foretrækkes som værtsplante. Den kan dog også findes på flere andre planter, heriblandt Dag-Pragtstjerne og Skov-Galtetand.

Den overvintrer som æg og har en generation om året. Føden består både af plantesaft og smådyr.

Levested

: Skove, f.eks. langs skovveje eller i lysninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

Gaun, S. Blomstertæger. Danmarks Fauna. Bd. 81. 1974.

miridae.dk:

miridae.dk/grypocoris_sexguttatus

De senest indberettede arter i Naturbasen: