Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Robert Luttik
    Foto: Robert Luttik
  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson
  • Fotograf: jakob futtrup
    Foto: jakob futtrup

Kendetegn

: Vingefang: 31-36 mm. Grundfarven grønlig med to hvidlige eller rødlige streger på forvingen. Forekommer også i en komplementær form, der er rødlig med gullige eller grønlige tværstreger. Ikke sjældent træffes en gråbrun form mellem røde eksemplarer.

Den grønne farveform er den hyppigste i Jylland og på Fyn, mens både grønne og røde former flyver side om side øst for Storebælt. På Bornholm findes den røde form samt mange gråbrune eksemplarer.

Hunnen er lidt større end hannen, og den har trådformede antenner.

Nåleskovs-Måler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Andersen

Forveksling

: Vel især grønlige arter som , Grøn birkemåler (Geometra papilionaria) og Perlemåler (Campaea margaritata)

Udbredelse

: Udbredt i hele landet men noget lokal og ikke ofte i større antal.

Udbredelse i øvrigt fra Sibirien gennem Rusland til det vestligste Europa og fra Nordskandinavien til den nordlige del af Middelhavsområdet.

Nåleskovs-Måler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra juni til medio oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Nåleskovs-Måler baseret på Naturbasens observationer:
Nåleskovs-Måler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nåleskovs-Måler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever overvintrende fra sept. til maj eller først i juni på fyr og gran. Forpupning sker mellem nåle på jorden

Levested

: I fyrre- og granskove og plantager. Larven kan også findes på åbne hedearealer med foderplanterne - og generelt ofte kystnært, dog ikke kun.

Arten mangler helt i fjeldregionen.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere (Danmarks Dyreliv, bind 2), v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

Jim Porter: Caterpillars of the British Isles s. 70.

Danmarks sommerfugle v/Morten Top-Jensen og Michael Fibiger, Østermarie, 2009.

De senest indberettede arter i Naturbasen: