Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Mikkel H. Post
    Foto: Mikkel H. Post
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen

Atlas

: Stor Korsløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 7,5-8 mm. Arten er, sammen med den nærtstående Lille korsløber (Panagaeus bipustulatus), let kendelig ved den sorte krop, med i alt 4 røde dækvingepletter. Nærmere om adskillelsen af de to arter under Forvekslings-afsnittet.

Pronotum er ca. 1/3 bredere end langt med stærkt rundede sider, punkturen er tæt og kraftig. Dækvingernes pletter når indadtil 1. stribe. Både de forreste og bagerste pletter når normalt helt ud til sideranden.

Stor Korsløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Variation

: Sjældent når den bagerste plet ikke helt ud til sideranden

Forveksling

: Lille korsløber (Panagaeus bipustulatus) er den eneste forvekslingsmulighed. Den adskilles ved smallere pronotum, der kun er 1/5 bredere end langt og har lidt svagere rundede sider. Pronotum fremstår derfor mere rundt hos Lille korsløber end det gør hos Stor korsløber. Desuden når den bagerste dækvingeplet aldrig sideranden og pronotums kraftige punktur er mere spredt.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele, på Bornholm dog ikke efter 1960. En relativt sjælden art. Rødlistet Næsten truet (NT) i Danmark.
Stor Korsløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses oftest i yngletiden i april-maj samt august-september når den nye generation kommer frem.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Korsløber baseret på Naturbasens observationer:
Stor Korsløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Korsløber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten foretrækker fugtig og leret bund med rig vegetation. Yngler i foråret, den nye generation kommer frem i efteråret. Overvintrer som voksen.

Levested

: Lever på fugtige enge, i moser samt ved søbredder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,part 2

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: