Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Uffe Nygaard
    Foto: Uffe Nygaard
  • Fotograf: Susse Dahl
    Foto: Susse Dahl
  • Fotograf: Frank Lauritzen
    Foto: Frank Lauritzen

Atlas

: Sand-Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglen er 10-40 cm lang, trekantet, ru og ofte krummet.

Den har lang, krybende jordstængel, der for hvert 4. ledstykke producerer et skud. Skuddene står ofte i en regelmæssig række fra jordstænglen, hvilket er et vigtigt artskendetegn (ses på et af fotoerne).

Løvbladene er omtrent af længde med stænglerne.

Løvblade er indtil 3,5 mm brede og flade til rendeformede og ru på kanterne.

Skedehinden er but-afrundet og ca. så lang som bred.

Bladskedernes bugside er hindeagtig over det hele.

Blomsterstanden er af ensakstypen, idet de øverste aks dog oftest er rent hanlige. Aksene er grønlige til lysebrune.

Frugthylstrene har en bred, tandet vingekant (vigtigt kendetegn) og et ca. 1,5 mm langt tydeligt tokløvet næb.

Sand-Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Allan Kristoffersen

Variation

: Løvbladene kan rage lidt op over stænglerne eller være lidt kortere.

Forveksling

: Toradet Star har ikke de bredt vingede frugthylstre, men dog en takket kant. Toradet Star har i reglen rent hanlige aks i midten af blomsterstanden, som derved bliver tynd på midten. Toradet Star kan ligne Sand-Star meget vegetativt, men bladskedens bugside er kun hindeagtig foroven langs randen, hvor den hos Sand-Star er helt hindeagtig.

Skrænt-Star har blade, der er tydeligt meget kortere end blomsterstanden (ca. af længde som hos Sand-Star) og kastaniebrune aks. Skrænt-Star har tydeligt smallere, kun 1-2 mm brede, løvblade.

Udbredelse

: På Øerne og Bornholm og dele af Østjylland er den almindelig ved kysterne og ret sjælden i indlandet. I Jylland i øvrigt er den almindelig både ved kysterne og i indlandet.
Sand-Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer maj-juli. De karakteristiske skudkæder kan erkendes næsten hele vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Sand-Star baseret på Naturbasens observationer:
Sand-Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sand-Star - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt som de fleste andre halvgræsser. Vindbestøvning og formentlig vindslyng- og dyrespredning.

Levested

: Klitter, sandede bakker og sandet jord i øvrigt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Se især:

Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: