Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn Ritslev
    Foto: Finn Ritslev
  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet
  • Fotograf: Torben Andersen
    Foto: Torben Andersen

Kendetegn

: Længde 60-64 cm. Vingefang 145-160 cm. Danmarks største måge. 4 aldersklasser som ved andre store måger. Adulte fugle har sort overside, gult kraftigt næb med rød plet og lyserøde/kødfarvede ben. Vingerne virker brede med hvid vingebagkant og med hvide pletter ved håndsvingsfjerene
Svartbag
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Kehlet

Forveksling

: Adult kan forveksels med sildemåge, men denne er mindre, mere spinkel og har gule ben og ganske lidt hvidt på vingespidserne. Svartbag har også bredere vingebagkant end sildemåge. 1K og 2k fugle (1. og 2. kalenderår) er gråspættede og ligner sølvmåge meget.

Udbredelse

: Udbredt i hele landet
Svartbag - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Svartbag ses hele året. Om vinterten gæstes Danmark af svartbage fra Skandinavien.

Tidsmæssig fordeling

af Svartbag baseret på Naturbasens observationer:
Svartbag - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Svartbag - månedlig fordeling

Biologi

: Æggene lægges i april-maj og rugetiden er ca. 1 måned. Midt i juli er ungerne fyvefærdige. Svartbagen lever af fisk, fugle, ådsler, affald, og er dygtig til at stjæle maden fra skarver og andre fugle.

Levested

: Yngler især på øer og småholme. Almindelig ved kysten, i havne o.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Meltofte, H. & Fjeldså, J.(2002): Fuglene i Danmark

De senest indberettede arter i Naturbasen: