Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Villy Pedersen
    Foto: Villy Pedersen
  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken
  • Fotograf: Anni Nielsen
    Foto: Anni Nielsen

Kendetegn

: Længde 48-55 cm, vingefang 130-145 cm, en af verdens største terner. Den har et meget kraftigt, dolkagtigt, rødt næb, med mørk spids (ses i alle aldre) og har en stor mørk hætte. Benene er sorte. Når den står sammen med andre terner og små måger, virker den gigantisk og frygtindgydende. Flugt: Flyver langsomt, med flade vingeslag. Ses foretage nogle gevaldigt høje styrtdyk i sin søgen efter fisk.

Adult, sommer: Ensfarvet grålig overside, samt mørke svingfjer. Undersiden hvidlig.

Adult, vinter (september-marts): hvid pande, tøjler, isse med sorte prikker.

Juvenil: lysstribet hætte og orangerødt næb, benene lysere end ved gamle fugle. Oversiden let tavlet på grålig grundfarve.

Stemme: fiskehejreagtigt "kree-ahk" (ja, hvem mon tolker de fuglenavne?).

Rovterne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørn Skeldahl

Udbredelse

: Bestanden er lokal i de fleste verdensdele, Afrika, Mellemøsten, Kina, Australien, New Zealand og Nordamerika. I Europa har den en udpræget østlig udbredelse, nemlig i Østersøområdet.
Rovterne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I Danmark ses de fleste fugle (dog fåtalligt) i perioden ultimo juni til september. Fleste fugle ses i Østdanmark, fx Ølsemagle revle og Due Odde, Bornholm. I Jylland har Vejlerne været et godt område at se arten i, men siden Årslev Engsø, Århus, blev etableret i 2003, er der årligt set rastende fugle her. 2005 var et fantastisk år, hvilket oversigten her afslører: 14/5 1, 15-16/6 1, 21-22/6 2 og endelig 7-8/7 sås den sidste raste i området. Jeg tøver derfor ikke med, at udråbe området som Jyllands - hvis ikke en af landets bedste lokaliteter for arten

Den trækker helst over land, langs kontinentets flodsystemer til rastepladserne i Middelhavet. Senere omkring marts og november får den varmen over Sahara, som den krydser på sin vej til overvintringspladserne i Vestafrika.

Tidsmæssig fordeling

af Rovterne baseret på Naturbasens observationer:
Rovterne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rovterne - månedlig fordeling

Biologi

: Føde: fisk i størrelsen 15-30 cm (aborre, skalle, sild osv.), som den kan hente op til 60 kilometer fra sin yngleplads.

I Fenno-Skandinavien, Skærgården yngler den ofte i kolonier på græsklædte revler og skær. Yngler først i en alder af 3-5 år, og arten danner par for livet. Den lægger 2-3 æg, som udruges på omkring 25 dage af begge køn. Ungerne er flyvefærdige 50-60 dage gamle.

Det går dog tilbage for bestanden, og undsluppede mink menes at være en af de helt store årsager hertil.

Ynglede sidst i Danmark på Saltholmen i 1944. (dog forlydende om muligt ynglepar i 1997 i Vadehavsområdet. Dette har skribenten dog ikke kunnet få bekræftet pt).

Levested

: På utilgængelige revler og skær, men søger sin føde i ferske søer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mullarney m.fl. Fugle i felten 2000, Génsbøl Nordens fugle 1991 og Beman m.fl Fuglene i Europa, Nordafrika og mellemøsten 1998

De senest indberettede arter i Naturbasen: