Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karen Thomsen
    Foto: Karen Thomsen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Kær-Padderok overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Grøn, indtil 80 cm. høj stængel, der udvikler sporehusaks i spidsen. Tænderne i bladkransene på stænglen er mørke på midten, og med en ret smal, hvid rand.

Stænglerne er rigt forsynet med sidegrene, og grenene er 5-kantede (eller 5-listede) i snit og med korte, butte sortspidsede tænder.

Sidegrenenes 1. led er kortere end bladkransene på stænglen.

Kær-Padderok
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karen Thomsen

Variation

: Sterile skud ses tit.

Forveksling

: Den ligner overfladisk Ager-Padderok og Lund-Padderok.

Ager-Padderok har sylspidse tænder på sidegrenene (korte og butte hos Kær-Padderok) og sidegrenenes 1. led tydeligt længere end bladkransene på stænglen. Ager-Padderoks sidegrene er 4-kantede i snit (5-kantede hos Kær-Padderok).

Lund-Padderok har tydeligt meget bredere hvidspidsede tænder i bladkransen på stænglen og sidegrene, der er 3-kantede i tværsnit (5-kantede hos Kær-Padderok).

Dynd-Padderok har hul stængel, hvor hulningen er 80-90 pct. af diametren. Kær-Padderok har flere omtrent lige brede luftkanaler i stænglen.

Udbredelse

: Den er almindelig i det meste af Danmark.
Kær-Padderok - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sætter sporer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Kær-Padderok baseret på Naturbasens observationer:
Kær-Padderok - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kær-Padderok - månedlig fordeling

Biologi

: Det for karsporeplanter sædvanlige generationsskifte, se omtalen under Ager-Padderok!

Den er ingen udpræget pionerplante, og kan i nogen grad bruges som indikator for "gamle" lokaliteter. På nye biotoper erstattes den ofte af Ager-Padderok.

Levested

: Fugtig, ret næringsrig bund ved søbredder, i kær og på varige græsningsenge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: