Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Snerling
    Foto: Ole Snerling
  • Fotograf: Wolle Badura
    Foto: Wolle Badura
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Ager-Padderok overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: 10-50 cm høj.

Med vidtkrybende, ofte dybtgående jordstængel, der har sortagtige, hårformede skæl.

Vårskudene er blege og sporehusaksbærende.

Sommerskudene er grønne og sterile, 2-5 mm tykke, næsten glatte og med sylspidse, ret smalt hvidrandede tænder på bladskederne. Grenene er firkantede og med sylspidse tænder.

Grenenes første led er længere end bladkransenes tænder.

Centralhulen udgør 25-50 pct. af stængeldiameteren, og der er mindre kanaler udenom.

Ager-Padderok
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bo Valeur

Variation

: Meget variabel.

Forveksling

: Kun Ager-Padderok og Elfenbens-Padderok har de blege, sporehusaksbærende vårskud.

Den kan forveksles med Lund-Padderok, men denne har bredt, hvidrandede tænder, som er trekantet butte til spidse, og ikke sylspidse, på bladkransene, og grenenes første led er af længde med bladkransenes tænder. - Ager-Padderok har grene, der oftest er 4-kantede i snit, Lund-Padderoks grene er tilsvarende 3-kantede i tværsnit.

Krydsningen Strand-Padderok (Equisetum arvense x fluviatile) har, når den skyder frem om foråret ret blege årsskud med sterile sporehusaks i spidsen og kan i det stadium minde om Ager-Padderok hhv. Elfenbens-Padderok; de er dog ikke så blege som Ager-Padderoks og Elfenbens-Padderoks skud og har lidt klorofyl samt sortagtige skeder forneden. Senere bliver den mere grøn og med et ret rigt løv af grenede sidegrene. Strand-Padderok er sjælden, men står tit i mængde, hvor den forekommer. Den er kraftigere end forældrearterne, og kan på afstand - og når den er udviklet - minde om sterile sommerskud af Elfenbens-Padderok.

Kær-Padderok har små, korte trekantede tænder, som ikke er sylspidse, på grenene.

Dynd-Padderok har stor centralhule i stænglen (80-90 pct.)

Udbredelse

: Den er uhyre almindelig i hele Danmark.
Ager-Padderok - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele vækstsæsonen. Sporebærende skud ses april-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Ager-Padderok baseret på Naturbasens observationer:
Ager-Padderok - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ager-Padderok - månedlig fordeling

Biologi

: Karsporeplante med det sædvanlige generationsskifte og kromosomforhold: padderokplante (2N), der danner sporer (N), der spirer til forkim (N) med sæd- og æggemmer, hvorfra padderokplanten spirer frem efter befrugtning af en ægcelle.

Forkimen er ofte helt eller delvis underjordisk.

Ager-Padderok er flerårig med vidt krybende og ofte dybtgående jordstængel og danner sporehusaks på særlige blege skud om foråret. De grønne løvskud, man ser om sommeren, er sterile.

Levested

: Marker, agerjord, haver, moser, enge o.s.v. Med meget bred økologisk amplitude.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: