Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Frank
    Foto: Ole Frank
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Skov-Padderok overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den er indtil 70 cm. høj.

Der er skuddimorfi:

Fertile skud har sporehusaks i spidsen og er er først brunlige og ugrenede, men bliver snart grønne og med sidegrene. De har 3-5 bred tænder på bladkransen på stænglen.

Sterile skud er indtil 3 mm. tykke og med sidegrene, som igen har sidegrene.

Skov-Padderok er den eneste padderok med hyppige forgreninger af mere end 1. orden.

Grenenes 1. led er længere end stænglens bladkrans. Bladtænderne er mørke med en ganske smal lys kant.

Sidegrenene er 4- eller 5-kantede i snit og med sylformede tænder.

Skov-Padderok
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Variation

: Ingen af betydning.

Forveksling

: De sterile skud er karakteristiske med de fine og graciøse forgreninger af mere end 1. orden. De fertile skud kendes fra andre padderokker på de meget brede tænder på stænglen.

Lund-Padderok har bredt lysrandede tænder i bladkransen og sidegrene, der er 3-kantede i snit.

Ager-Padderoks sterile skud har normalt kun sidegrene af 1. orden og er meget grovere.

Kær-Padderok har butte, sortspidsede tænder på sidegrenene, hvor Skov-Padderoks er sylformede-langspidsede.

Udbredelse

: Hist og her til temmeligt almindelig på Øerne, Bornholm og i Øst- og Sønderjylland. Ret sjælden i Nord- og vestjylland.
Skov-Padderok - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sporehusene dannes maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Skov-Padderok baseret på Naturbasens observationer:
Skov-Padderok - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skov-Padderok - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige karsporeplantebiologi med generationsskifte, se omtalen under Ager-Padderok.

Levested

: Lidt fugtig, mesotrof til mager bund i skove, skråninger m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: