Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Camilla Brandt
    Foto: Camilla Brandt

Atlas

: Liden Padderok overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den er indtil 60 cm høj og står næsten altid i tætte bestande. Liden Padderok er vintergrøn.

Stænglen er mørkt grågrøn, 1-3 mm tyk og i reglen ugrenet, men kan være grenet fra basis. Stænglen er tydeligt rillet/kantet.

Bladkransene på stænglen har indtil 8 bredt hvidrandede tænder.

For enden af stænglen sidder et 2-4 mm langt sporehusaks, som er lidt adskilt fra den øverste bladkrans.

Liden Padderok
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Carsten Horup

Variation

: Ikke helt sjældent møder man grenede stængler.

Forveksling

: Skavgræs er meget større og kraftigere, og har ikke de hvidrandede tænder i bladkransene, og tændernes antal er 10-25. Skavgræs bladkranse danner et iøjnefaldende rent hvidt bælte omkring stænglen, også fordi de mørke spidser i reglen ret hurtigt falder af.

Den kan evt. forveksles med Tråd-Padderok som tidligere (og vistnok fejlagtigt) er angivet fra Nordjylland, men hvor der formentlig har været tale om en spinkel form af Liden Padderok.

Tråd-Padderok har kun ca. 1 mm tykke stængler og kun 3-4 smalt hvidrandede og langt sylformede tænder i bladkransen, og findes i øvrigt ikke i Danmark, men har sin hovedudbredelse i Nordamerika, Grønland, Nordskandinavien og Sibirien.

Udbredelse

: Den er meget sjælden i Danmark. Den har nogle få lokaliteter i Nordjylland og findes desuden i nogle sjællandske grusgrave. - I Hedeland mellem Hedehusene og Roskilde findes betydelige bestande, og her gror den oven på blottet danienkalk og i kalkholdigt grus og mergel.

Dens hovedudbredelse er nordpå i Skandinavien og i Canada/Alaska og Grønland.

Liden Padderok - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Danner sporer maj-september og kan let erkendes året rundt, da den er vintergrøn.

Tidsmæssig fordeling

af Liden Padderok baseret på Naturbasens observationer:
Liden Padderok - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liden Padderok - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige karsporeplantebiologi med generationsskifte mellem sporofyt (2N), der danner sporer ved reduktionsdeling i sporehusakset, sporene spirer til en forkim (gametofyt) med æg- og sædgemmer, og en ny padderokplante kan udvikle sig fra et befrugtet æg i et æggemme.

Levested

: Våd kalkholdig sand- eller lerbund. De fleste voksesteder i Danmark uden for Nordjylland er grusgrave.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: