Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jes Elnif
    Foto: Jes Elnif
  • Fotograf: Pernille Fjeldgaard
    Foto: Pernille Fjeldgaard
  • Fotograf: Pernille Fjeldgaard
    Foto: Pernille Fjeldgaard

Kendetegn

: Huskartespinder er en brunlig, kraftigt bygget edderkop på en god cm’s penge - hunnerne er størst, mens hannerne kun er 6-9 mm lange. Forkroppen er nøddebrun, mens hovedet er mørkebrunt. Bagkroppens sider er brunviolette, oversiden af bagkroppen lyserødlig, og endelig er midtermærket på bagkroppen igen brunviolet. Det er kun hus- og skovkartespinder, der er så store og med så karakteristisk farvesammensætning.
Huskartespinder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Forveksling

: Arten forveksles umanerlig let med skovkartespinder, og sikker bestemmelse kræver, at man tager kønsorganerne i nærmere øjesyn. Hannens palper har to apofyser, hvoraf den ene er meget tynd og krum. Begge apofyser hos skovkartespinder har nogenunde samme kraftige statur.

Man skal være opmærksom på, at kartespindere på udendørs husmure ikke nødvendigvis er huskartespindere. Ud af over 30 undersøgte kartespindere på Feldballe Kirke kunne jeg således ikke konstatere en eneste huskartespinder - alle var skovkartespindere.

Udbredelse

: Arten er almindeligt udbredt over hele landet, men den ses væsentligt sjældnere i det fri end skovkartespinder.
Huskartespinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Huskartespinder ses, når hannerne vandrer rundt efter hunner. Ellers må arten lokkes frem - fx med en flue, der holdes med pincet op ad spindet.

Tidsmæssig fordeling

af Huskartespinder baseret på Naturbasens observationer:
Huskartespinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Huskartespinder - månedlig fordeling

Biologi

: Hunnerne er kønsmodne det meste af året, mens hannerne især vandrer rundt i vinterhalvåret.

Levested

: Huskartespinder er typisk knyttet til menneskelig bebygggelse. Man træffer den gerne indendøre, men normalt er det kun spindene, der bemærkes.

Huskartespindere spinder ekstremt fint kartet spind rundt om deres skjulested, som normalt er i revner i husmure eller - helt udpræget - på undersiden af stråtage. Her kan dens spind nærmest dække hele overfladen. Når et bette kræ sidder fast i kartespindet, kommer edderkoppen frem og overmander byttet.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Roberts, M.J. 1995: Spiders of Britain & Northern Europe.

De senest indberettede arter i Naturbasen: