Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Marie-Louise Haagensen
  Foto: Marie-Louise Haagensen
 • Fotograf: Torben Andersen
  Foto: Torben Andersen
 • Fotograf: Thomas Kehlet
  Foto: Thomas Kehlet

Kendetegn

: Længde 35-39 cm, vingefang 90-102 cm. Den videst udbredte måge i Europa. 2. aldersklasser.

Adulte fugle har mørkebrun hætte. Ben og næb er mørkerøde. Den fælder til vinterdragt i aug. og får hvidt hoved med mørke øredækfjer.

Ungfugle kendes på meget brunt på oversiden.

Stående fugle kendes på størrelse, hovedtegning (hætte eller mørk øreplet; kun smalle hvide "øjenlåg" og hos adulte røde næb og ben).

Hættemåge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Schans Christensen

Variation

: Nu og da ses leucistiske eksemplarer - se fuglen der gæstede Århus Østhavn i marts 2003 i Galleriet her.

Forveksling

: Hættemåge har i flugten hvid forkant på hånden - det bedste kendetegn, der desuden ses på lang afstand. Kun de meget sjældne Bonapartemåge og Tyndnæbbet Måge har lignende vingetegning.

Ligner desuden meget Sorthovedet Måge - som også har sort hætte og røde ben og næb. Til gengæld har sidstnævnte helt hvide vinger i adult dragt.

Dværgmåge, samt ung Ride er også forvekslingsmuligheder.

Udbredelse

: Udbredt i hele landet.
Hættemåge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Hættemåge baseret på Naturbasens observationer:
Hættemåge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hættemåge - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler første gang 2 år gammel. De 2-3 æg lægges fra ult. april og udruges af han og hun i fællesskab på 23-26 dage. Ungerne bliver flyvefærdige ca. 35 dage gamle.

I yngletiden lever den overvejende af insekter. Søger føde i flok, gerne i byer eller på pløjemarker. Er nærmest altædende. Talrig og tillidsfuld.

Levested

: Yngler i store kolonier ved søer med rørskove og i moser, ofte nær fjorde eller kyster.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mullarney, Svensson og Zetterström: Fugle i felten, L & R 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: