Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Per Schans Christensen
  Foto: Per Schans Christensen
 • Fotograf: Per Schans Christensen
  Foto: Per Schans Christensen
 • Fotograf: Thomas Kehlet
  Foto: Thomas Kehlet

Kendetegn

: Længde 40-46 cm, vingefang 99-108 cm. Ligner med sine grå vingeoversider en lille sølvmåge. Er dog klart mindre, slankere bygget og med smallere vinger. Hovedfaconen er også mere rund. Det giver fuglen et mere venligt udseende. Næbbet er lille og gulligt, fødderne gulgrønne, øjet mørkt.

Juvenil har en generelt gråbrun overside med ren hvid hale med bredt sort endebånd (i modsætning til juvenil Sølvmåge, som har en grålig, mørkspraglet hale uden særlig kontrast til det sorte bånd).

Stormmåge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Christensen

Variation

: Russisk Stormmåge (Larus canus heinei) - er lidt større med mørkere røggrå overside, renere grå inderste håndsvingfjer, kraftigere og mere gult næb (ofte med bredere sort ring) og ben. Ses i DK som vintergæster, især fra oktober-november. Ringmærkning har vist at Russisk Stormmåge bl.a. kommer fra Nordrusland, og der er genmeldinger så langt borte fra som fra Kasakhstan.

Forveksling

: Kan vel mest forveksles med Ride, som dog har sorte ben.

Når man ser bort fra ungfugle, kan også Sølvmåge undertiden give årsag til forveksling. Men Stormmåge har altid en sort prik alleryderst på yderste håndsvingfjer (P10), hvilket Sølvmåge (Larus argentatus) ikke har.

På grund af den brune ungfugledragt kan Stormmåge dog også forveksles med flere andre større måger. Skelnes lettest på hoved- og næbform.

Udbredelse

: Yngler i størstedelen af Nordeuropa, i et bredt bælte gennem Rusland til Stillehavet samt i Nordamerika.
Stormmåge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Stormmåge baseret på Naturbasens observationer:
Stormmåge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stormmåge - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler første gang 2-4 år gammel og danner tit par for livet. Redens placering varierer mere end normalt for måger. Foruden den alm. anbringelse på jorden, yngler arten regelmæssigt på hustage (gerne stråtage), på div. maskiner o.l. og lejlighedsvis i træer. Lægger fra pr. maj i reglen 3 æg, som udruges af magerne i fællesskab på 23-28 dage. Ungerne er flyvefærdige ca. 5 uger gamle.

Levested

: Stormmågen er en af karakterfuglene ved de danske kyster, men de ses også mange andre steder: i havnene, hvor de leder efter fiskeaffald - på lossepladser - ved foderpladser i byerne, både sommer og vinter - på markerne, bl.a. under pløjning - og som tålmodige følgesvende efter færgerne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Génsbøl: Nordens fugle, Gad 1991.

Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten v/Beaman m.fl., Gads Forlag 1999.

De senest indberettede arter i Naturbasen: