Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Sven Aage Hansen
  Foto: Sven Aage Hansen
 • Fotograf: Ole Martin
  Foto: Ole Martin
 • Fotograf: Line Carlsen
  Foto: Line Carlsen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Øverst ses den runde udvidelse på mellembrystets forreste del. Midterst bemærkes de meget tydelige længderibber langs den bageste del af vingesømmen. Nederst ses det glatte midterparti på hovedet.

Svær at bestemme!

Forveksles MEGET ofte med Kobberguldbasse: www.naturbasen.dk...kobberguldbasse. Dokumenter derfor gerne dine fund med foto og/eller beskrivelse af kendetegn hver gang.

Atlas

: Grøn Guldbasse overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 14-22 mm. Ovenfra en varmtgrøn guldbasse, der tæt på ses at have tydelig behåring på dækvingerne. Selv på afstand bemærkes tæt ved vingesømmen - hvor vingerne mødes - en tydelig længderibbe på hver vinge. Hovedet har en glat, men dog smal længdekøl mellem øjnene og fremefter. Det bedste kendetegn ses dog på undersiden, hvor mellembrystets forlængelse fremefter er kugleformet hvælvet, fortil kun svagt udvidet og selve forranden stærkt buet, faktisk nærmest rund.
Grøn Guldbasse
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ingrid Jelbech

Variation

: Farven og størrelsen varierer en smule, men kendetegnene er ganske stabile.

Forveksling

: Arten forveksles ganske let med Kobberguldbasse (Potosia cuprea). Følgende kendetegn bør dog afgøre sagen:

- Mellembrystets forlængelse er rund - hos Kobberguldbasse er den nærmest trekantet, d.v.s. stærkt udvidet og afstudset fremefter.

- Kraftig længderibbe ved vingesømmen - mangler hos Kobberguldbasse.

- Glat længdestribe i hovedet - mangler hos Kobberguldbasse.

- Har aldrig støvpletter på pronutum.

- Har normalt opstående dækvingebehåring, som Kobberguldbasse aldrig har.

- Dækvingerne noget udvidede bagtil - ikke så udpræget hos Kobberguldbasse.

- Farven er normalt rent grønlig - ofte mere oliven- eller kobberfarvet hos Kobberguldbasse.

Udbredelse

: Grøn guldbasse er en sydøstlig art i Danmark - udbredelsen svarer nogenlunde til forekomsten af større arealer med løvskov.
Grøn Guldbasse - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses fra slutningen af maj til september, flest dog i den tid, hvor der er blomster i skoven.

Tidsmæssig fordeling

af Grøn Guldbasse baseret på Naturbasens observationer:
Grøn Guldbasse - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grøn Guldbasse - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever af trøsket træ og er flere år om sin udvikling. Den voksne søger føde i blomster, bl.a. skvalderkål, hyld og mjødurt. Se bl.a. Bjørli Lehrmanns billeder på Vestrehus-hjemmesiden www.vestrehus.dk...torbister

Levested

: Arten findes især i løvskovsområder, hvor den gerne træffes i skovlysninger. Den er ganske let at få øje på og flyver villigt omkring.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen og K. Henriksen, 1925: Danmarks Fauna 29 - Biller IV - Torbister. G.E.C. Gads Forlag, København.

Fugleognatur.dk - indlæg og kommentarer af Christer Reiråskag, Hans Gønget og Søren Tolsgaard.

De senest indberettede arter i Naturbasen: