Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders

Kendetegn

: Frugtlegemet er morterformet og indtil 20 cm højt, ofte en stor og kraftig svamp. Overfladen er hos unge svampe fnugget og pigget, hos ældre helt eller næsten glat. Som ung er svampen hvidlig til lyst brunrosa med lysere nettegninger, som ældre og moden bliver den mørkt læderbrun. Sporebeholderen sidder som en mere eller mindre kugleformet udvidelse for enden af stokken. Stokken er steril og tydeligt rynket, hvor den går over i sporebeholderen. Sporerne frigøres når væggen på oversiden af sporehusbeholderen falder hen.
Højstokket Støvbold
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn M. Hansen

Variation

: Størrelsen er variabel, men svampen er ofte stor og kraftig.

Forveksling

: Højstokket Støvbold er ret karakteristisk i forhold til andre støvbolde med stok, både p.g.a. størrelsen og den rynkede struktur hvor stokken går over i sporehusbeholderen. Store Krystalstøvbolde kan dog have disse rynker. Andre støvbolde med stok er desuden i reglen tydeligt mindre end Højstokket Støvbold. Et tværsnit af højstokket viser tydelig grænse mellem stok og top.

Udbredelse

: Højstokket Støvbold forekommer hist og her til temmelig almindeligt på egnede voksesteder landet over.
Højstokket Støvbold - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De første fruglegemer ses efter den første betydelige sommernedbør i august. Nye frugtlegemer kan findes frem til ultimo oktober/primo november.

Tidsmæssig fordeling

af Højstokket Støvbold baseret på Naturbasens observationer:
Højstokket Støvbold - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Højstokket Støvbold - månedlig fordeling

Biologi

: Saprofyt, ikke-mykorrhizasvamp. Den er spiselig som ung, men uden særlige smagskvaliteter.

Levested

: Den findes hyppigst i sandede skove, både løv- og nåleskove, men kan også findes i nåleskove på næringsrig bund. Den er almindeligst i nåleskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Storsvampe, redigeret af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.

De Danske Svampenavne. Jens H. Petersen & Jan Vesterholt 2003

De senest indberettede arter i Naturbasen: