Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas  Thelle
    Foto: Thomas Thelle
  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen
  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen

Kendetegn

: Imago er overvejende mørkebrun og delvis sort. Pronotums siderande er kraftigt fremstående. Benene er orange til mørkerøde, bagest på scutellum en rødlig plet, bagkropsranden med rødligt-sort mønster. Længde 13-15 mm. Nymfen er grålig med et tilsvarende mønster på bagkropsranden.
Rødbenet Bredtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Michael Andersen

Variation

: Især den rødlige farve kan variere en del.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Skovbredtæge, hvis pronotum dog ikke har helt så fremstående siderande og fortil er forsynet med en række små torne.

Udbredelse

: Den er udbredt og ret almindelig i de fleste landsdele.
Rødbenet Bredtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Store nymfer ses i forsommeren. Imago træffes kun i høj- og sensommeren, af og til flyvende vidt omkring.

Tidsmæssig fordeling

af Rødbenet Bredtæge baseret på Naturbasens observationer:
Rødbenet Bredtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødbenet Bredtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer almindeligvis i 2. nymfestadium. Imago lever fra juli til ind i oktober, parringen foregår i sensommeren og friske nymfer træffes fra september. Den suger saft på forskellige løvtræer, særlig Eg og Birk, men udsuger også larver og små insekter. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes i krat og lysåben løvskov, hvor den som regel opholder sig ret højt oppe i træerne. Også i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: