Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet
  • Fotograf: Bent Christiansen
    Foto: Bent Christiansen
  • Fotograf: Bent Christiansen
    Foto: Bent Christiansen

Kendetegn

: I reglen kraftigt knippevoksende på løv- eller nåletræ, med mat gulbrun grundfarve og med talrige, store, krumme, mørkere brune skæl på hat og stok.

Hatten er tør og bliver indtil 12 cm bred og er halvkugle- til klokkeformet.

Stokken er af hattens farve og kraftigt skællet under den mere eller mindre tottede ring.

Smagen er ret svagt bitter.

Krumskællet Skælhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ditte Nan Hansen

Forveksling

: Flamme-Skælhat har mindre frugtlegemer med skinnende gule grundfarver og skæl, der især på stokken er lysere end svampens grundfarver.

Andre på træ voksende forvekslingsmuligheder i slægten har fedtet-slimet hat. Specielt har Slimet Skælhat skæl med sort spids. Slimet Skælhat er fedtet-slimet og er næppe så kraftigt skællet og har, som navnet siger, slimet hat. Højtsiddende Skælhat har tiltrykte, rustbrune og ret fåtallige skæl.

Udbredelse

: Meget almindelig i hele Danmark.
Krumskællet Skælhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hovedsæsonen er september-oktober, men den kan også findes på andre tidspunkter, f.eks. i milde vintre eller våde somre.

Tidsmæssig fordeling

af Krumskællet Skælhat baseret på Naturbasens observationer:
Krumskællet Skælhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Krumskællet Skælhat - månedlig fordeling

Biologi

: Krumskællet Skælhat nedbryder dødt løv- og nåletræ og og findes også tit på eller ved skrantende, men endnu levende træer.

Dens spiselighed vurderes forskelligt, men gennemgående negativt. Nogle har spist den og synes, den smager rimeligt. Andre finder smagen for bitter. Der er beretninger om, at folk er blevet dårlige af at spise den. Og af forsigtighedsgrunde bør den undgås.

Levested

: Alle steder i hele landet, hvor der optræder døde og skrantende løv- og nåletræer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Funga Nordica,Henning Knudsen & Jan Vesterholt et al,Nordsvamp 2008, udgivet med støtte af Aage V. Jensens Fonde, ISBN: 978-87-983961-3-0

Danske Storsvampe, redigeret af af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.

De senest indberettede arter i Naturbasen: