Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun
  • Fotograf: Hanne Bertelsen
    Foto: Hanne Bertelsen

Atlas

: Bredbladet Timian overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En lav, tæt ved jorden krybende til op til 25 cm opragende dværgbusk eller halvbusk med karakteristisk kraftig timianlugt.

Bægret er 2-læbet med 3-tandet overlæbe og 2 sylspidse flige på underlæben.

Kronen er ligeledes 2-læbet med kort, lidt udrandet overlæbe og 3-lappet underlæbe. Støvdragerne og griflen rager ud over kronen. Kronbladene er røde, sjældnere hvide.

Stænglen er skarpt 4-kantet, med 2 brede og 2 smalle sider, kraftig behåring på kanterne og næsten ingen og højst små hår på fladerne.

Bladene er glatte og uden randhår ved grunden.

Bredbladet Timian
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Smalbladet Timian ligner, men har kun svagt firkantet til næsten rund stængel, der er alsidigt håret. Smalbladet Timian er lavere og har i reglen smallere blade med iøjnefaldende lange randhår ved grunden.

Have-Timian T. vulgaris har udpræget opret vækst og blade som er uden randhår og med stærkt ombøjet rand. Bladene er tæt grågrønt korthårede på undersiden.

Udbredelse

: Den forekommer hist og her til temmelig almindeligt på egnede voksesteder og er mest udbredt på Øerne og i Østjylland.
Bredbladet Timian - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Bredbladet Timian blomstrer juli-august, og kan erkendes året rundt på lugten og den skarpt firkantede stængel med kraftig behåring på kanterne.

Tidsmæssig fordeling

af Bredbladet Timian baseret på Naturbasens observationer:
Bredbladet Timian - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bredbladet Timian - månedlig fordeling

Biologi

: En dværgbusk eller halvbusk, hvis blomster bestøves af insekter, der søger den i rigelige mængder forekommende honning.

Etymologi:

Timian er formentlig afledt af de latinske navn for slægten: Thymus, der fra græsk thymos om forskelligt stærkt duftende læbeblomstrede.

Pulegiodes betyder lignende Pulegium (en art mynte).

Levested

: Tørre overdrev og bakkeskrænter, hvor jorden er leret-kalkholdig. Desuden ofte på gravhøje.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter (Skytte-Christiansen)

De senest indberettede arter i Naturbasen: