Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Philippe Provencal
    Foto: Philippe Provencal
  • Fotograf: Lina  Knuth-Winterfeldt
    Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
  • Fotograf: Anne-Dorte Rasmussen
    Foto: Anne-Dorte Rasmussen

Kendetegn

: Lille tætbygget gulbrun fisk op til 16-18 cm lang men gerne noget mindre. Ret store øjne, tykke læber og tykke kinder. Ret lang rygfinne, der begynder et godt stykke bagved hovedet. Let kendelig på den sorte plet forrest i rygfinnen og en tilsvarende sort plet på oversiden af haleroden. Pletten forrest i rygfinnen ses almindeligvis ikke, hvis man observerer fisken under vandet, da den forreste del af rygfinnen oftest er lagt ned. Den rejses kun i tilfælde af ophidselse og stridigheder.
Havkarusse
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lina Knuth-Winterfeldt

Variation

: Farven kan variere fra rødbrun til gråbrun. Nogle individer kan have lidt vage grålige tværstriber. Der er somme tider en gylden øjenbrynstribe som går fra snuden over øjet til gællelåget.

Forveksling

: Kan under normale omstændigheder ikke forveksles med andre arter men ind i mellem finder man individer af Savgylte, (Symphodus melops), der godt kan ligne Havkarusse. Savgylte har også en sort plet på halen, men den sidder dog som regel midt på haleroden og ikke på oversiden.

Udbredelse

: Vidt udbredt i Danmark fra Nordsøen og ind gennem Kattegat til det vestlige af Østersøen.
Havkarusse - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan i princippet ses året rundt, men trækker om vinteren ofte ud på lidt dybere vand og kan i den periode være lidt sværere at få at se.

Tidsmæssig fordeling

af Havkarusse baseret på Naturbasens observationer:
Havkarusse - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Havkarusse - månedlig fordeling

Biologi

: Rovfisk der lever af alle mulige smådyr. Ret stedfast - hannerne forsvarer små territorier, hvor hunnerne lægger deres æg. Kan af og til ses i småflokke.

Levested

: Foretrækker områder med en ret tæt algebevoksning og forekommer derfor ofte på ret lavt vand - helt ind til omkring 1 meters dybde.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Muus Nielsen Dahlstrøm Nystrm Havfisk og fiskeri Gads Forlag 1997Whitehead m.fl: Fishes of the North-Eastern Atlantic and the Mediterranean Unesco 1984

De senest indberettede arter i Naturbasen: