Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Asbjørn Hillestoft
    Foto: Asbjørn Hillestoft
  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Jens Peder  Dragsdal Nielsen
    Foto: Jens Peder Dragsdal Nielsen

Kendetegn

: Vingefang: 23-28 mm. Undtagelsesvis træffes eksemplarer helt ned til ca. 17 mm.

Forvingen lyst grå med mere eller mindre fremtrædende mørkere grå, bølgede tværlinier. Mellemfeltet er tydeligt fortil, men fortaber sig forneden. Normalt er kun den øverste del af feltet mørkt, den nederste del kun lige antydet eller helt manglende. Rodfeltet er mørkt som mellemfeltet.

Bagvingen grå med svagt tegnede mellemlinier og bølgelinie, og sort, ofte svagt tegnet midtprik. På for- og bagvinge en tynd sort sømlinie, afbrudt af ribberne eller kun afsat som prikker. Frynserne tavlede, grålige.

Flyver om natten, men jages let op om dagen.

Dens kælenavn er "plankeværkiata".

Sortbæltet Bladmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Liselotte Folling

Forveksling

: Flere af de sorthvide målere, bl.a. Almindelig bladmåler (Epirrhoe alternata) og Sortrandet måler (Lomaspilis marginata).

Udbredelse

: Til slægten Xanthorhoe hører nogle af vore almindeligste målere. Sortbæltet Bladmåler er således meget almindelig over hele landet. Optræder ofte talrigt.

Udbredelse i øvrigt fra Japan gennem Centralasien og Lilleasien til Nordafrika, Rusland og det vestlige og nordlige Europa.

Sortbæltet Bladmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetid i 2 generationer fra primo maj til medio juni og igen fra medio juli til primo september. Ses til tider i oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Sortbæltet Bladmåler baseret på Naturbasens observationer:
Sortbæltet Bladmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortbæltet Bladmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er grøn til grå med lyse rhomber på ryggen, lever i juni-juli og igen fra august til oktober på lave planter, især korsblomstrede, bl.a. dyrkede kålsorter. Arten overvintrer som puppe i et spind i jorden.

Levested

: Kan findes på alle lokalitetstyper (incl. haver) måske lige bortset fra ren granskov. Kan i fjeldet træffes i op til 1.000 m højde over havet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere (Danmarks Dyreliv, bind 2), v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

Vesteuropas insekter, v./M.Chinery, Gads forlag 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: