Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henry Nielsen
    Foto: Henry Nielsen
  • Fotograf: Henry Nielsen
    Foto: Henry Nielsen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Stinkende Storkenæb overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Hele planten har en meget artskarakteristisk krydret-ram lugt, som er nok til at bestemme den, i alt fald i Danmark.

Den er 15-40 cm høj, og stænglen er rød og udstående håret.

Bladene er 3-5 fligede, hvor midterfligen er stilket og med kantet omrids. Hovedfligene er lappet-grovtandede.

Bægerbladene er brodspidsede og kirtelhårede. Kronbladene er 9-12 mm og rosenrøde.

Delfrugterne er mørkebrune med hårede lister, og frøene er glatte.

Stinkende Storkenæb
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henry Nielsen

Variation

: Ingen af betydning for bestemmelsen.

Forveksling

: Arten Stinkende Storkenæb kan næppe forveksles med andre danske planter, især p.g.a. lugten, men også p.g.a. den ret karakteristiske opdeling af bladene.

Varieteten Strand-Storkenæb (Geranium robertianum var. rubricaulis) ligner, men gror på strandvolde, har krybende vækst samt stærkt røde farver på stængel og smalfligede blade. Delfrugterne er lysebrune og glatte.

Purpur-Storkenæb www.fugleognatur.dk/gallery... - der er sjældent indslæbt til baneterræn og ruderater i nyeste tid - har ret lignende blade, men iøjnefaldende mindre blomster.

Udbredelse

: Den er almindelig - næsten meget almindelig - på Øerne, Bornholm, i Øst- og Sydjylland, ellers hist og her.

Den ser ud til at være blevet væsentligt mere almindelig de senere år og optræder med stigende hyppighed som have- og markukrudt.

Stinkende Storkenæb - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Stinkende Storkenæb baseret på Naturbasens observationer:
Stinkende Storkenæb - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stinkende Storkenæb - månedlig fordeling

Biologi

: 1-2 årig urt. Dyrespredning.

Levested

: Fugtig, kvælstofrig bund i skov, krat, på ruderater, ved grøfter etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: