Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Birthe Søjberg
    Foto: Birthe Søjberg
  • Fotograf: Thomas Andersen
    Foto: Thomas Andersen
  • Fotograf: Niels-Ebbe Dalsø Larsen
    Foto: Niels-Ebbe Dalsø Larsen

Kendetegn

: Vingefang: 31-39 mm. Det er en mellemstor måler. Grundfarven er citrongul. Langs kanten tre mindre (og ved vingespidsen en ret stor trekantet) rustbrune pletter. Midtpletten ret stor og brun med hvid kerne. Mellemlinierne er svage og danner rækker af mere eller mindre sammenhængende grålige pletter. Bagvingen med tilsvarende linier samt en lille brun midtprik, der ofte har en hvid kerne.

Kun sjældent jages den op om dagen. Den flyver i skumringen og om natten. Om foråret dog af og til om formiddagen. Søger mod lys og kan ses svirre mod lygter og oplyste ruder. Søger til blomster i have og hegn, bl.a. syren.

Citronmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Forveksling

: Måske flere af de gyldent farvede målere.

Den dagaktive Leopardmåler har også gul grundfarve, men har store, brunlige pletter på vingerne.

Hannen af Citronsommerfugl har samme vingefarve, men er dagaktiv og større.

Udbredelse

: Almindelig i det meste af landet i løvskov, haver, parker, levende hegn o.l. Optræder af og til i større tal.

Udbredelsen strækker sig fra Centralasien til Rusland, Nordafrika og Vesteuropa op til Nordskandinavien.

Citronmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra medio maj til primo juli. Desuden er arten truffet enkeltvis gennem en lang periode fra primo august til ultimo oktober. Disse fund stammer sandsynligvis fra en partiel 2. generation.

Tidsmæssig fordeling

af Citronmåler baseret på Naturbasens observationer:
Citronmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Citronmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Æg lægges på mange løvtræsarter. Larven er optil 30 mm lang og findes i to farveformer; en rødbrun til grålig og en bladgrøn form. Begge former har et kvistlignende udseende, med en knop på ryggen og kantfrynser bagtil. Hos den grønne form er både hoved og knoppen på ryggen brune. Larven lever fra juni til september på en lang række løvtræer og buske, bl.a. Hvidtjørn, Æble, Røn, Slåen og Gedeblad. Arten overvintrer som puppe, i et tyndt, hvidt spind mellem mos eller blade på skovbunden.

Levested

: I løvskove og krat, langs markhegn og i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens målere v/Peder Skou. Danmarks dyreliv, bind 2, København og Svendborg 1984.

Danmarks insekter v/Peter Friis Møller, Politikens forlag 1999.

Jim Porter. Colour Identification Guide to caterpillars of the British Isles (Macrolepidoptera). Apollo Books (Reprint Edition) 2010.

De senest indberettede arter i Naturbasen: