Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Hans Okkels Birk
    Foto: Hans Okkels Birk
  • Fotograf: Ole Snerling
    Foto: Ole Snerling

Atlas

: Hejrenæb overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En 1-2 årig 30 cm. høj stivhåret plante med dobbelt fjersnitdelte blade.

Blomsterne er rosenrøde og sidder i en lille indtil 8-bomstret skærm i spisen af oprette stilke, der udgør fra stængelbladenes hjørner.

Hele planten har en krydret-ram, efter manges opfattelse ubehagelig lugt.

Blomsterne er lidt uregelmæssige, hvor 2 af kronbladene er mindre end de andre og har en mørk plet ved grunden.

Frugterne sidder på tilbagebøjede stilke.

Hejrenæb
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn M. Hansen

Forveksling

: Hejrenæb er ret karakteristisk. Som sjældent indslæbt kan træffes Moskus-Hejrenæb - E. moschatum, der har enkelt fjersnitdelte blade og er stærkt kirtelhåret.

Stinkende Storkenæb har 3-5 fligede blade.

Udbredelse

: Den er almindelig på egnede voksesteder landet over.
Hejrenæb - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den har en lang sæson og kan træffes blomstrende maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Hejrenæb baseret på Naturbasens observationer:
Hejrenæb - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hejrenæb - månedlig fordeling

Biologi

: En 1-2 årig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Erodium er af græsk erodios = hejre og lige som det danske navn hentydende til langnæbbede frugter. Cucutarium af latin cicuta = skarntyde betyder skarntydeagtig eller skærmplanteagtig og hentyder til de findelte blade.og skærmstillede blomster.

Levested

: Lysåben, tør, næringsrig bund på strandoverdrev, ved vejkanter, på ruderater, i haver o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: