Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørn Skeldahl
    Foto: Jørn Skeldahl
  • Fotograf: Ib Fagerlund
    Foto: Ib Fagerlund
  • Fotograf: Mogens Holmen
    Foto: Mogens Holmen

Atlas

: Stor Kærguldsmed overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Stor kærguldsmed er den største af vore kærguldsmede. Den udfarvede han er ganske iøjenfaldende, da den har en stor klar gul plet på syvende bagkropsled, på en ellers mørk grundfarve. De øvrige bagkropsled (1-6) er med røde eller brunlige pletter.

Hunnen og den helt umodne han har store gule pletter uden farveforskel på oversiden af bagkropsledene.

Stor Kærguldsmed
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørn Skeldahl

Variation

: Med alderen kan bagkroppens farvede pletter hos hannen blive meget mørke for til sidst næsten at gå i et med den mørke bagkrop. Dette gælder dog ikke pletten på det syvende bagkropsled, der bliver ved med at være gult. Hos hunnen bliver pletterne med alderen lidt mere brunlige (sjældent rødlige), men ofte er pletten på syvende led også hos ældre hunner i større eller mindre udstrækning lyst gul.

Forveksling

: Udfarvede hanner af stor kærguldsmed kan ikke forveksles med andre guldsmede grundet den enkelte gule plet på syvende bagkropsled.

Hunner og unge hanner kan forveksles med nordisk kærguldsmed og lille kærguldsmed.

- Lille kærguldsmed har kun meget små pletter på bagkropsoversiden, der aldrig bliver så store som hos stor kærguldsmed.

- Udformningen af pletterne på bagkroppen kan være en hjælp til at adskille nordisk og stor kærguldsmed, da de er væsentlige større ved stor kærguldsmed (figur undervejs). Det kan være nødvendigt at ty til udformingen af hunnens skedeklap på undersiden af ottende bagkropsled, eller de sekundære kønsorganer under andet bagkropsled hvis der er tale om en ung han, for at få en sikker identifikation (figur undervejs).

Udbredelse

: Stor kærguldsmeds udbredelse i DK er koncentreret omkring Nordsjælland. Der er også fund fra Holmegårds Mose ved Næstved og fra Falster og Møn. I ældre tid er arten også fundet tværs over Jylland fra Ringkøbing til Aarhus, og i de seneste år er den truffet på en række lokaliteter i Midt- og Sydjylland, hvor den flere steder nu har faste bestande. Arten er tydeligvis i spredning, selv om det øgede fokus på guldsmede også må tilskrives i hvert fald nogle af fundene.
Stor Kærguldsmed - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Stor kærguldsmed kan ses på vingerne fra sidst i maj til starten af juli.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Kærguldsmed baseret på Naturbasens observationer:
Stor Kærguldsmed - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Kærguldsmed - månedlig fordeling

Biologi

: Stor kærguldsmed er 2-3 år om udvikling til voksen. Den voksne han er territorial og holder et vågent øje med sit territorie fra udkigspunkter langs bredden. Vil man gerne have gode billeder kan man udnytte at den ofte vender tilbage til de samme udkigspunkter. Æglægningen foregår ved, at hunnen flyver lavt og svirrende over steder med solrig plantevækst under vandoverfladen og ved hjælp af dyp med bagkroppen afkaster sine æg.

Levested

: Stor kærguldsmed kan findes i solrige vande, ofte steder med en del vandplanter under overfladen langs bredden. Ynglestederne har ofte knapt så surt vand som eksempelvis lille kærguldsmeds. I mange tilfælde udgøres ynglestederne af skovsøer eller tørvegrave.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: