Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Thomas Hansen
  Foto: Thomas Hansen
 • Fotograf: Emil Frederiksen
  Foto: Emil Frederiksen
 • Fotograf: Jan Sørensen
  Foto: Jan Sørensen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. På oversiden af andet bagkropsled har Efterårs-mosaikguldsmed en lys gul tegning, der noget ligner en tegnestift/papsøm/skrue. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen

Atlas

: Efterårs-Mosaikguldsmed overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Efterårs-mosaikguldsmed er en lille mosaikguldsmed. Den har en kropslængde på ca. 56-64 mm. Den har et mønster på bagkroppen med parvise lyse pletter på en mørk baggrund, som er typisk for mosaikguldsmedene. Hos hanner er pletterne blålige, mens de hos hunner er gule.

Af kendetegn kan nævnes, at begge køn af Efterårs-mosaikguldsmed har meget små skulderstriber, der nærmest er reduceret til to små pletter i brystets brune forparti. Samtidig har den, på siden af brystet, to adskilte, skrå lysegule felter/striber, mens resten af brystsiden er mørkebrun. Imellem de to lysegule felter kan der være nogle meget små lyse pletter. På oversiden af andet bagkropsled har Efterårs-mosaikguldsmed en lys gul tegning, der noget ligner en tegnestift/papsøm/skrue (Figur 1).

Efterårs-Mosaikguldsmed
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Faurbye

Forveksling

: Efterårs-mosaikguldsmed kan forveksles med de øvrige mosaikguldsmede med lignende bagkropstegninger. Det er dog især forveksling med Siv-mosaikguldsmed og Højmose-mosaikguldsmed man skal være opmærksom på. Hannerne af disse to har dog væsentligt større skulderstriber, og ingen af de to arter har en tegning der ligner et søm på andet bagkropsled.

Udbredelse

: Efterårs-mosaikguldsmed kan ses i hele landet.
Efterårs-Mosaikguldsmed - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Som navnet antyder er det en af vores sene arter. Hovedparten af observationerne ligger i august og september, men den kan ses så langt hen som i oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Efterårs-Mosaikguldsmed baseret på Naturbasens observationer:
Efterårs-Mosaikguldsmed - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Efterårs-Mosaikguldsmed - månedlig fordeling

Biologi

: Udviklingen til adult tager ca. et år, hvor æggene overvintrer, og nymfeudviklingen derpå gennemføres i løbet af få måneder forår-sommer. Sjældent kan nymfer overvintre og først forvandle sig det følgende år. Efterårs-mosaikguldsmed er ikke ret territoriale, og tætheden ved ynglestedet kan således være ret stort. De ses også ofte jagende i store antal over marker, ved skovbryn osv. De voksne søger føde ude i åbne områder, men hviler sig ind i mellem på træer, buske og høje urter. Fødesøgningen foregår ofte i større højde end de øvrige mosaik- og kejserguldsmede, men højden kan variere meget afhængigt af tilstedeværelse af bytte og er desuden ofte under 2 meter på ynglestederne. Det er en art der til tider findes i masseforekomster. En del af de Efterårs-mosaikguldsmede, der ses her i landet, er ofte fløjet hertil sydfra, dog afhængigt af vejrforholdende i de enkelte år.

Levested

: Efterårs-mosaikguldsmed yngler ofte i solåbne næringsrige vandhuller, kanaler og damme. Den er også fundet ynglende i brakvand. Den ses ikke så tit i sure eller næringsfattige vande.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: