Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Bjarne Holm
    Foto: Bjarne Holm
  • Fotograf: Kis  Boel Guldmann
    Foto: Kis Boel Guldmann
  • Fotograf: Bo Nielsen
    Foto: Bo Nielsen

Atlas

: Grøn Kølleguldsmed overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Grøn kølleguldsmed er en middelstor guldsmed, der med sin grønne forkrop og gule tegninger på bagkrop er en af de mere letgenkendelige guldsmede.
Grøn Kølleguldsmed
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kis Boel Guldmann

Forveksling

: På afstand kan arten naturligvis nemt forveksles med andre guldsmede, såsom smaragdlibeller og almindelig flodguldsmed. På tæt hold eller i kikkert ses dog de markante tegninger og den tydeligt kølleformede bagkrop. Man skal dog være opmærksom på, at artens markante tegninger og form kun gælder udfarvede voksne eksemplarer.

Udbredelse

: Artens udbredelsesområde er Midtjylland med Karup Å, Storå, Skjern Å og Gudenå som de væsentligste vandløbssystemer. Grøn kølleguldsmed er sandsynligvis ved at udvide sit udbredelsesområde da den de seneste år er truffet i eksempelvis Varde Å, flere tilløb til Limfjorden og både nord og syd for Aarhus.

Følgende kommuner har grøn kølleguldsmed som ansvarsart: Holstebro, Randers, Herning og Farvskov. Grøn kølleguldsmed er på EF -Habitatdirektivets bilag II og IV.

Grøn Kølleguldsmed - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Grøn kølleguldsmed flyver fra sidst i juni og til sidst i september. En stille kanotur, på eksempelvis Skjern Å, sidst i juli, hvor arten typisk flyver i størst tal, kan give gode oplevelser med grøn kølleguldsmed. Larver og excuvier fra grøn kølleguldsmed er letgenkendelige med store torne på ryggen. Når nymferne er færdigudviklede kravler de op på bredvegetationen, broer eller eksempelvis bådebroer og forvandler sig. Under broer er excuvierne særligt nemme at finde da de sidder frit fremme og ikke så hurtigt falder ned grundet læ for regn og vind.

Tidsmæssig fordeling

af Grøn Kølleguldsmed baseret på Naturbasens observationer:
Grøn Kølleguldsmed - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grøn Kølleguldsmed - månedlig fordeling

Biologi

: Hannerne ses gerne flyve lavt og hurtigt over vandoverfladen eller siddende vandret på solbeskinnede overflader tæt på vandløbet. Efter parring lægger hunnen æggende alene ved at dyppe bagkroppen ned i vandet. Larverne har typisk en udviklingstid på 3 til 4 år, hvor de en del af tiden lever delvist nedgravet i sand og grus.

Levested

: Grøn kølleguldsmed er tilknyttet vandløb med grus og sand. Der er muligvis en tendens til at arten findes i mindre vandløb end tidligere og eksempelvis kan benytte vandløb på få meters bredde
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: