Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Svend Aage  Lauritsen
    Foto: Svend Aage Lauritsen
  • Fotograf: Karenmarie Simonsen
    Foto: Karenmarie Simonsen
  • Fotograf: Anne Blotting
    Foto: Anne Blotting

Kendetegn

: Længde 30-35 cm. Vingefang 70-75 cm. Har smalle vinger og lang hale. Undersiden er lys med mørke pletter. Kroppen lys brunlig til gullig. Hale og overgump er hos hannen blågrå med et sort bredt endebånd. Hos hunnen er halen brunlig med mørke tværbånd og bredt endebånd. Oversiden er brun med sorte pletter og med sorte svingfjer. Ungfugle ligner den adulte hun.
Tårnfalk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kenneth Vestergaard Jensen

Variation

: Variation mellem aldersklasserne. Nogle hunner kan have blågrå hale.

Forveksling

: Kan forveksles med flere af vores mindre rovfugle. Lærkefalk, der er en meget sjælden ynglefugl i Danmark og primært ses på trækket forår og efterår, har slankere og mere spidse vinger, samt kortere hale. Er mørkegrå på oversiden og har rustrøde bukser og undergump. Har desuden skægstribe som vandrefalk. Aftenfalk yngler ikke i Danmark og ses kun på træk. Her er hannen blågrå med røde bukser og undergump. Hunnen har blågrå overside og rustgul krop og isse. Dværgfalken, der også har brun til blågrå overside, kendes især på meget hurtige vingeslag og lav flugt. Tårnfalk kan også forveksles med spurvehøg, men denne har bredere vinger, som holdes mere vinklede og med knoen mere fremskudt i flugten.

Udbredelse

: Udbredt i hele Danmark
Tårnfalk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses hele året. Den danske tårnfalkebestand er en blanding af både stand- og trækfugle.

Tidsmæssig fordeling

af Tårnfalk baseret på Naturbasens observationer:
Tårnfalk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tårnfalk - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af gnavere, spurvefugle og insekter. Muser ofte i 8-40 meters højde under fourageringen. Bygger ikke selv rede, men bruger hule træer, redekasser, gamle kragereder o.l.

Levested

: Lever ved udyrkede græsarealer, heder, lufthavne og andre steder hvor der er mulighed for redeplacering og en god bestand af byttedyr.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Gensbøl, B (1984):Rovfuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Gads Forlag.

De senest indberettede arter i Naturbasen: