Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Agerbæk Sørensen
    Foto: Ole Agerbæk Sørensen
  • Fotograf: Lars Mejlby
    Foto: Lars Mejlby
  • Fotograf: Erik Røjgaard
    Foto: Erik Røjgaard

Kendetegn

: Længde 53 63cm, vingefang 109 134cm, er dermed verdens største falk. Bredvinget, afrundet vingespidser. Lang hale og er i det hele taget lang og kraftig. Flugt: dybe elastiske vingeslag, tungere end vandrefalken. Jagten foregår ofte på strandjagt metoden hvor falken forsøger at overraske sit bytte og slår det gerne direkte på jorden.

Adult (grå faser): vokshud og ben er gule, oversiden skifergrå gråbrun, med lysere tværbåndet. Undersiden fint mørkplettet.. Har desuden skægstribe i svag kontrast til mørkstribet kind. Har mørktegnede undervingedækfjer imod lysere svingfjer, dog ikke i samme grad som ungfuglen har.

Juvenil (grå faser): Vokshud og ben glågrå. Ansigt er svag i kontrasterne, men har skægstribe, lyst mørkplettet kind og øjenbrynsstribe. Oversiden mørk brungrå, med svage lyse pletter. Halen har desuden svagt halebånd. Undersiden groft stribet. Undervingedækfjer er mørke, med lyse tværbånd og pletter, som ses i stor kontrast til lyse svingfjer.

Altså: Ansigtet er meget mindre kontrastrig end det ses ved vandrefalken!

Stemme: Høres faktisk udelukkende ved redestedet; krøei-krøei-krøei-krøei.

Store forskelle på de forskellige dragter, efter hvor i verden fuglen lever.

Jagtfalk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: jens veilgaard vendelbo

Variation

: Der er i litteraturen stor uenighed omkring de forskellige typer, farver og egentlige raceopdelinger.

Jeg vælger at nøjes med at fremhæve Grønlands falken Fr.candicans, som er den hvide udgave.

Desuden nævnes også den mørkegrå variant F.rusticolus, som ses i Fenno- Skandinavien og videre østover.

Udbredelse

: Udbredelsen er cirkumpolar og dækker dels Skandinavien, Nordamerika, nord Sovjet, Island og Grønland.

Antal yngle par variere meget efter mængden af føde, hvor især mængden af ryper menes at have stor indflydelse på bestanden. I Europa menes bestanden at være op imod 1250 par.

Jagtfalk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I Danmark en sjælden træk gæst, som oftest observeres i perioden ultimo september til medio maj måned.

Tidsmæssig fordeling

af Jagtfalk baseret på Naturbasens observationer:
Jagtfalk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Jagtfalk - månedlig fordeling

Biologi

: Føde: Menuen er selvfølgelig præget af hvor fuglene holder til, om de bor inde i landet, eller kystnært. Men sikkert er det, at følgende står på menuen, hovedsageligt fugle; ryper, måger, ænder, alkefugle, men fx også smågnavere og insekter skal passe på. Arten spiser desuden ådsler.

Yngler sandsynligvis første gang som 2 årig. Reden placeres gerne på utilgængelige klippesider, men andre steder også i forladte fjeldvåge reder. Den lægger typisk 3 5 æg i april til medio maj måned. Rugningen fortages primært af hunnen og varer ca. 35 dage. Redetiden er 49 56 dage. Sidst i juli måned er ungerne flyvefærdige og en måneds tid senere kan ungerne klare sig selv.

Levested

: Tundra område, højt beliggende fjeldområder og klippekyster.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mullarney m.fl. Fugle i felten 2000, Beman m.fl Fuglene i Europa, Nordafrika og mellemøsten 1998 og endelig Génsbøl; Rovfuglene i Europa 2004 udgaven.

De senest indberettede arter i Naturbasen: