Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Erik Nissen
    Foto: Jørgen Erik Nissen
  • Fotograf: Jørgen Dam
    Foto: Jørgen Dam
  • Fotograf: Per  Schans Christensen
    Foto: Per Schans Christensen

Kendetegn

: Længde 55-60 cm. Vingefang 125-140 cm. Større end musvåge og med længere vinger. Har mørk overside og hvid hale med sorte tværbånd (vigtigt kendetegn). Hannen har 2-4 bånd på undersiden og 3-5 på oversiden. Hunnen har 1-2 med tværbånd på halen. Ungfugle har kun et svagt aftegnet bånd på den hvide hale. Ligesom halen er resten af undersiden også lys med tydelig mørk bagkant på vingen, sorte vingespidser og mørke knopletter. Bug og bryst er oftest mørk med et tydeligt brystbånd. Benene er beklædte med fjer helt ned til tæerne. Kredser med mere løftede vinger end musvåge. Muser ofte under fødesøgning. Kaldtes tidligere vintermusvåge eller låddenbenet musvåge.
Fjeldvåge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: jens veilgaard vendelbo

Variation

: Juvenile har længdestriber på brystet, mens adulte fugle er mere tværbåndede. Fjerdragten kan variere en del mellem lys og mørk.

Forveksling

: Fjeldvågen kan nemt forveksles med lyse individer af musvåge. Musvåge har dog ikke så skarpt et afgrænset sort bånd yderst på halen.

Udbredelse

: Kan om vinteren ses i hele landet, men er mest almindelig i de østlige egne.
Fjeldvåge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Trækker til Danmark og andre vinterkvarterer i september-oktober og returnerer i april-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Fjeldvåge baseret på Naturbasens observationer:
Fjeldvåge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fjeldvåge - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af samme byttedyr som musvåge, men har en lidt anderledes jagtteknik. Mens musvågen ofte spejder ud over landskabet fra et træ eller en pæl, søger fjeldvågen ofte føde ved at muse ligesom tårnfalken.

Levested

: Yngler i fjeldet i Skandinavien og Rusland. Er meget afhængig af lemminger i yngleområdet, hvor en tydelig korrelation ses mellem antallet af byttedyr og ynglesuccesen. Ses i Danmark de samme steder som musvåge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Gensbøl, B. (1984):Rovfuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Gads Forlag.

De senest indberettede arter i Naturbasen: