Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Harald Dühmert
    Foto: Harald Dühmert
  • Fotograf: Evy Lindenborg
    Foto: Evy Lindenborg
  • Fotograf: Jens Holmkvist
    Foto: Jens Holmkvist

Kendetegn

: Vingefang 30-35 mm. Forvingens grundfarve er varmt gul. Yderst i mellemfeltet og inderst i sømfeltet ses et bredt rødbrunt bånd, på den øvrige del af vingen ses mange mindre rød- eller gråbrune pletter, ved forkanten to større pletter. Bagvingen er lyst gullig-grå.

Togata betyder den "toga-bærende". I det gamle Rom bar senatmedlemmerne toga med et mørkt skråbånd og dette bånd ses på den gule forvinge.

Toga-Septemberugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Harald Dühmert

Forveksling

: Kan næppe forveksles med andre nordeuropæiske arter - dog evt. med Brombær-guldugle

Udbredelse

: Udbredt og almindelig i hele landet, men arten optræder dog kun sjældent i større antal.
Toga-Septemberugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyver i Danmark fra ultimo august til primo oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Toga-Septemberugle baseret på Naturbasens observationer:
Toga-Septemberugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Toga-Septemberugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i maj som lille på blomsterne af forskellige træer og buske som pil og poppel, mens den i juni som større kravler eller falder ned på jorden om dagen for at æde urter.

Overvintringen sker som æg, og forpupningen foregår i en kokon i jorden, hvor larven opholder sig i et par uger, inden selve forpupningen sker.

Levested

: Her i landet især på steder med fugtig jordbund, som f.eks. på enge, i moser, ved søer og langs vandløb.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou: Nordens Ugler, 1991.

Top-Jensen og Fibiger: Danmarks sommerfugle, Østermarie 2009.

De senest indberettede arter i Naturbasen: