Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Peter Pedersen
    Foto: Lars Peter Pedersen
  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun
  • Fotograf: Svend Hansen
    Foto: Svend Hansen

Atlas

: Dobbeltbåndet Svirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Længde 8-12 mm. Imago har orangefarvet bagkrop med sorte tegninger, bl.a de karakteristiske dobbeltbånd, som har givet anledning til det danske navn. Pronotum er blankt med langsgående sort-olivenfarvede striber.
Dobbeltbåndet Svirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Villy Pedersen

Variation

: Den sort-orange tegning på bagkroppen kan variere meget. Som regel er de sorte bånd lidt bredere hos hunnerne. Når den klækkes ved lav temperatur, bliver den mørke farve endnu mere udbredt, og hunnens bagkrop kan af og til være overvejende eller helt sort (melanistisk).

Forveksling

: I flugten kan den minde om Meliscaeva auricollis og Xanthandrus comtus, men de karakteristiske dobbeltstriber gør, at den næppe for alvor forveksles med andre danske svirrefluer.

Udbredelse

: Den er vidt udbredt, bortset fra polarområderne. I Europa migrerer den mod nord i moderat antal i forsommeren, og mod syd i større antal i sensommeren. Da Danmark ligger ved nordgrænsen for, hvor den kan overvintre, skyldes artens hyppighed her i landet således, at den kommer hertil sydfra i forsommeren.
Dobbeltbåndet Svirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Overvintrede hunner ses kortvarigt på de første forårsdage, især i marts, på Eranthis, Følfod og andre tidlige blomster. Forårsgenerationen, primært trækkende sydfra, optræder fåtalligt i maj-juni, mens en stor opformering normalt sker i juli-august. Afhængig af bladlusenes forekomst kan der visse år være masseoptræden og intensiv migration, som regel i begyndelsen af august. I efteråret er den langt mindre hyppig, men den overvintrende generation kan være aktiv meget længe, særlig på Vedbend.

Tidsmæssig fordeling

af Dobbeltbåndet Svirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Dobbeltbåndet Svirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dobbeltbåndet Svirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer i imagostadiet, idet kun de befrugtede hunner overlever vinteren. Det sker dog normalt kun i ringe antal hos os. Larven, som lever af bladlus, udvikler sig hurtigt, og op til 4-5 generationer om året kan vistnok gennemføres på vore breddegrader.

Levested

: Da den ofte migrerer, kan imago træffes på mange forskellige biotoper. I sommerens løb opformerer den sig voldsomt, idet antallet i reglen kulminerer fra sidst i juli til ind i august. Larven er en vigtig bladlusprædator, også i mange dyrkede afgrøder, og arten er som regel den hyppigste af de bladlusædende svirrefluer i sensommeren, hvor imago ses overalt. I efteråret optræder den, ligesom bladlusene, i langt mindre antal.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bygebjerg, R., 2005: Svirrefluer. Den Danske Rødliste. www.dmu.dk

Torp, E., 1994: Danmarks Svirrefluer (Diptera: Syrphidae). Danmarks Dyreliv. Bd. 6.

De senest indberettede arter i Naturbasen: