Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Martin Hansen
    Foto: Martin Hansen
  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Evy Lindenborg
    Foto: Evy Lindenborg

Kendetegn

: Rød blåhatsnyltehveps er omtrent 5mm lang, er sort med rød bagkrop og hunnen har en let buet brod, der er længere end andre Stilbops sp. Hannen har en smallere men stadig rød bagkrop, som dog kan have lidt mørke tværstriber. Både han og hun har for det meste rødlige ben og antenner. Et godt kendetegn for arten er at finde den sværmede omkring Blåhat www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse
Rød Blåhatsnyltehveps
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Erik Nielsen

Variation

: Hvepsen kan variere lidt i den røde farve og størrelse. Sidstnævnte har at gøre med værtsdyrets beskaffenhed.

Forveksling

: Medmindre man finder Rød blåhatsnyltehveps i en Blåhat, skal man være yderst varsom. Kombinationen af sort forkrop og rød bagkrop er meget almindelig blandt mange mindre snyltehvepse. De bladlus som er tilknyttet blåhat er desuden vært for en hel del små braconide snyltehvepse. Den helsorte pimplinae-snyltehveps Scambus buolianae har samme vært i Blåhat, men er helsort og har forholdsmæssigt længere brod og tykkere brodskeder. www.discoverlife.org...20p...

Udbredelse

: Primært Europa
Rød Blåhatsnyltehveps - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juli og august

Tidsmæssig fordeling

af Rød Blåhatsnyltehveps baseret på Naturbasens observationer:
Rød Blåhatsnyltehveps - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød Blåhatsnyltehveps - månedlig fordeling

Biologi

: Hannerne leder efter hunnerne og hunnerne er kendt for at besøge Blåhatte og stikke hele bagenden ned i blomsten for at parasitere de skjulte æg fra Blåhat-langhornsmøl (Nemophora metallica). Den parasiterede vært vokser op og forpupper sig, men istedet for et nyt langhornsmøl, kommer der en Rød blåhatsnyltehveps frem.

Arten er også set snylte på den sjældnere Rød fyrreskudvikler, og en endnu ikke dk-kendt bladhveps, Pachynematus kirbyi.

Levested

: Sandsynligvis alle de steder artens primære vært, Blåhat-langhornsmøl, er udbredt. Indtil videre er de fleste observationer på sitet her fra Midtjylland.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Beginners guide to identifying British ichneumonids www.nhm.ac.uk...british-ichneumonid-wasps-id-guide.pdf

Taxapad www.taxapad.com/local.php...

The American Entomological Institute www.amentinst.org...

De senest indberettede arter i Naturbasen: