Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Brian Willum Petersen
  Foto: Brian Willum Petersen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Hippuriphila modeeri overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2-2,5 mm. En let kendelig lille bladbille, der er karakteriseret ved den brede krop med brunligt eller grønligt metalskær, med en gul plet bagerst på hvert dækvinge.

Følehornene er rødgule, mørkere mod spidsen. Benene er rødgule, de kraftigt fortykkede baglår er mørkere. Pronotum er bagtil ca. dobbelt så bredt som langt, og har i hver side en kort og dyb længdefure. Punkturen er normalt ret fin og ikke særligt tætstillet. Dækvingerne har regelmæssige punktrækker og skulderbuler.

Arten hører til underfamilien Alticinae (Jordlopper) og er med de kraftige bagben i stand til at hoppe, f.eks. hvis den forstyrres på værtsplanten.

Hippuriphila modeeri
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Variation

: Dækvingernes gule plet er varierende i udstrækning.

Forveksling

: Den sjældne Mantura rustica har også en plet bagerst på hvert dækvinge, men adskilles let ved den smallere form og mørkere følehorn. Desuden er dækvingerne typisk metalblå og pletterne på dækvingerne mere rødlige.

Der er en del bladbiller med lignende farve, men når man først har bemærket de gule pletter bagerst på dækvingerne, er den svær at forveksle med noget.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Hippuriphila modeeri - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-august. Findes også ofte i stormopskyl om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Hippuriphila modeeri baseret på Naturbasens observationer:
Hippuriphila modeeri - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hippuriphila modeeri - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på Ager-padderok på fugtige lokaliteter. Overvintrer som voksen.

Levested

: På fugtige lokaliteter med Ager-padderok, f.eks. på enge, i moser og ved vandhuller.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: