Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen

Atlas

: Gulrandet Fløjlsløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8,5-11 mm. Kroppen er metalgrøn med gul siderand og spids på dækvingerne. Pronotums siderand er smalt gul. Benene og følehornenes 3 inderste led er gule, mens de øvrige led er mere brunlige.

Oversiden, undtagen hovedet er fint nedliggende behåret. Pronotum er ret spredt og kraftigt punkteret med tydelige rodgruber. Pronotums sider er bagtil indbuede og baghjørner er skarpt retvinklede. Dækvingernes punktstriber er ret fine, stribemellemrummene er fint og ret tæt punkterede.

Gulrandet Fløjlsløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Iversen

Forveksling

: En karakteristisk art. Den eneste anden grønmetalliske løbebille med gule siderande på dækvingerne er Gulrandet Kvikløber (Agonum marginatum), men den adskilles let ved blandt andet overvejende sorte ben og følehorn, næsten upunkteret overside og ikke indbuede siderande på pronotum.

Udbredelse

: I Jylland er den ikke fundet efter 1960. På øerne er den kendt fra alle entomologiske distrikter efter 1960. En sjælden art
Gulrandet Fløjlsløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses primært under yngletiden maj-juni samt i sensommeren når den nye generation fremkommer.

Tidsmæssig fordeling

af Gulrandet Fløjlsløber baseret på Naturbasens observationer:
Gulrandet Fløjlsløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulrandet Fløjlsløber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet meget fugtig og leret bund ved bredden af stillestående eller rindende vand. Føden består af insektlarver, snegle, regnorme mm.

Levested

: Vandhuller, lergrave, udsivende vand på lerskrænter mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: