Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mikkel H. Post
    Foto: Mikkel H. Post
  • Fotograf: Torben Overgaard
    Foto: Torben Overgaard
  • Fotograf: Torben Overgaard
    Foto: Torben Overgaard

Atlas

: Blå Koprabille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-4,5 mm. Benene og følehornene er sorte med svagt metalskær, følehornskøllen er 3-leddet. Kroppen er metalblå med opstående brun behåring. Pronotum er bredere end langt, bredere end hovedet, og tæt og kraftigt punkteret. Dækvingerne har kraftige og regelmæssige punktrækker
Blå Koprabille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Torben Overgaard

Forveksling

: Den største forvekslingsmulighed er Skinkebille (Korynetes caeruleus). Den adskilles dog let ved at have meget finere og utydelige punktrækker på dækvingerne, svagere og mindre tæt punkteret pronotum, smallere følehornskølle mm.

Helt overfladisk kan den ligne bladbiller som Kornguldbille (Lema cyanella) og Oulema sp., men de adskilles let ved at mange opstående og sort behåring, ved at følehornene ikke har en kølle, ved at pronotum er anderledes formet mm. De bør derfor ikke kunne forveksles.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Blå Koprabille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I sommerhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Blå Koprabille baseret på Naturbasens observationer:
Blå Koprabille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blå Koprabille - månedlig fordeling

Biologi

: Både larven og det voksne dyr lever på tørre ådsler og knogler.

Levested

: Kan findes i mange forskellige naturtyper, men den af afhængig af tilstedeværelsen af tørre ådsler.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: