Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Mathias Holm
    Foto: Mathias Holm
  • Fotograf: Jan Fischer Rasmussen
    Foto: Jan Fischer Rasmussen

Atlas

: Dianous coerulescens overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-6 mm. Kroppen er metallisk blå eller blåsort med en rund orange plet på hver dækvinge. Benene og følehornene er sorte, sidstnævnte dog ofte brunlige mod spidsen.
Dianous coerulescens
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Forveksling

: Dianous coerulescens er svær at forveksle med andre arter. De eneste forvekslingsmuligheder vil være arter af slægten Stenus, hvor især Stenus comma og biguttatus ved første øjekast kan ligne, da de også har en orange plet på hver dækvinge. Disse (og alle andre Stenus-arter) adskilles dog let ved at kroppens grundfarve er sort. Desuden har de tydeligt større øjne og kortere følehorn.

Udbredelse

: Arten er i nyere tid kendt fra Vest-, Øst- og Nordjylland, Fyn, Sydsjælland og Bornholm, mens ældre fund foreligger fra Sønderjylland og Nordøstsjælland.

Det er en relativt sjælden art, som dog formentlig er noget overset grundet den noget skjulte levevis. Den eftersøges lettest ved at ryste mos fra de nævnte habitater over en hvid bakke.

Dianous coerulescens - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Især maj-august, men den kan også findes overvintrende i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Dianous coerulescens baseret på Naturbasens observationer:
Dianous coerulescens - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dianous coerulescens - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet steder med rindende vand. Her lever den i mos på sten eller på betonværk, f.eks. i forbindelse med fisketrapper og lignende.

Levested

: Vandløb.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1951: Danmarks Fauna 58, Rovbiller 1. del.

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: