Sodbrun Mælkehat

Se alle 

 ID-billeder

Svær at bestemme!

Kan næppe kendes i felten, mulige fund bør dokumenteres i forum ud fra gode fotos, oplysninger om lugt, smag og kødets farveskift, samt økologi

De senest indberettede arter i Naturbasen: