Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs
  • Fotograf: Hans Dahlgaard
    Foto: Hans Dahlgaard
  • Fotograf: Pamela  Velasquez
    Foto: Pamela Velasquez

Kendetegn

: I voksenstadiet når møllet en længde på 3-5 mm (Europe-aliens.org, 2015) med et vingefang på 7,5 mm (Aavik et al., 2014). Forvingerne er lysebrune med hvide striber på tværs af vingerne. Bagvingerne er ens mørkt farvede (Wikipedia.org, 2015). Larven gennemgår fire larvestadier og to for-forpupningsstadier, før den forpupper sig. Larvestadierne kan adskilles ud fra størrelsen og formen af minen i bladet. I første og andet stadie vil minen være cirkulær eller af form af et komma med en størrelse på under eller omtrent 3 mm i diameter. Tredje stadie vil være cirkulært med en diameter på 2-9 mm. Sidste larvestadie kendetegnes af usymmetriske minestrukturerer med en diameter på 8 mm eller over (Grabenweger, 2003).
Kastanieminérmøl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Helle Frank Skall

Forveksling

: Kan ikke umiddelbart forveksles med andre arter (Naturstyrelsen, 2015)

Udbredelse

: Kastanieminérmøl kan findes i hele landet (Aavik et al., 2014). Oprindelsesområde er ukendt (Europe-alien.org, 2015). Kastanieminérmøl blev første gang observeret i Makedonien i 1984-85 (Aavik et al., 2014 og Wikipedia.org, 2015). Første indsamlede fund stammer tilbage fra 1879 fra det centrale Grækenland (Wikipedia.org, 2015). Arten er klassificeret som en invasiv art.
Kastanieminérmøl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Møllene begynder at dukke op fra deres vinterdvale i tidsrummet fra den 1. april til den 1. maj (Grabenweger, 2003 og Europe-aliens.org, 2015)

Tidsmæssig fordeling

af Kastanieminérmøl baseret på Naturbasens observationer:
Kastanieminérmøl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kastanieminérmøl - månedlig fordeling

Biologi

: Møllene klækker fra de meget frosttolerante pupper fra starten af april, hvor de vinteren over har siddet nær stammen på Hestekastanie træer. Herefter sker sæsonens første parringen. Efterfølgende lægger hunnen imellem 20-40 æg på oversiden af Hestekastanies blade. Arten har fire larvestadier adskillelige ud fra stadiet af minen beskrevet under dens kendetegn, samlet tager disse 4-5 uger. De to for-forpupningsstadier og selve puppestadiet tager yderligere omkring to uger. Antallet af generationer per år afhænger meget af, hvor i Europa arten observeres, svingende fra to i det nordlige Europa helt op til fem generation i de varmeste egne. Studier har vist, at etablere Kastanieminérmøl sig først i en egn kan den over meget få år danne meget store og tætte populationer, der kan kategoriseres som masseudbrud. Denne store densitet falder dog igen, da mortaliteten i larvestadie stiger grundet intraspecifik konkurrence imellem larverne i de enkelte blade samt den store koncentrerede population giver gode livsbetingelser for de optil 20 arter af snyltehvepse som parasiterer på Kastanieminermøl. Trods de meget store densiteter, som kan opstår især i nyetablerede bestande, er der intet som tyder på at angrebene slår Hestekastanie ihjel. Det menes dog at påvirke deres vækst ganske meget (Grabenweger, 2003 og Wikipedia.org, 2015).

Levested

: Arten lever først og fremmest på Almindelig Hestekastanie (Aesculus hippocastanum), men er lejlighedsvis også fundet på andre Hestekastaniearter såsom Rød Hestekastanie (A. Carnea) (Augustin et al. 2008). Kastanieminérmøl kan findes i alle habitater, hvor værtstræerne også findes (Europe-aliens.org, 2015) .
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Aarvik L., Boumans L. & Sørlibråten O., 2014. Norwegian Journal of Entomology: The horse chestnut leaf-miner, Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986, (Lepidoptera, Gracillariidae) established in Norway, Norwegian Journal of Entomology. Norwegian Journal of Entomology 30 June 2014 side 8-10.

Augustin S., Guichard S., Heitland W., Freise J., Svatos A. & Gilbert M, 2009. The Authors

Journal compilation: Monitoring and dispersal of the invading Gracillariidae Cameraria

Ohridella. J. Appl. Entomol 133 side 58-66.

Europe-alien.org, 2015: www.europe-aliens.org/speciesFactsheet.do

Grabenweger G., 2003. Kluwer Academic Puplishers: Parasitism of different larval stages of Cameraria Ohridella. BioControl 48 side 671-684

Naturstyrelsen 2015: naturstyrelsen.dk...

Wikipedia.org, 2015: en.wikipedia.org...Horse-chestnut_leaf_miner

De senest indberettede arter i Naturbasen: