Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

 Figur

Atlas

: Eng-Ensian overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Blomsten: Ved grunden af kronbladene er de frynsede vedhæng, som Tusindgylden ikke har.

Kronen er i reglen (men langt fra altid) 4-tallig, og blåviolet. Bægerfligene er uens lange, de længste i reglen længere end kronrøret.

Kimbladene er vedvarende og de nedre stængelblade er lancetformede og spidse.

Stænglen er indtil 30 cm lang, men i reglen kortere. Den er i reglen ugrenet eller svagt grenet og med blomster kortstilkede til næsten siddende og samlet foroven.

Eng-Ensian
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Paul Verner Jørgensen

Forveksling

: Tusindgyldenarter har ikke de frynsede vedhæng til kronbladene.

Klokkeensian sættes i sin egen slægt og har store, mørkeblå, klokkeformede blomster.

Smalbladet Ensian har næsten enslange bægerflige, som alle er kortere end kronrøret og i reglen 5-tallige blomster.

Bredbladet Ensian har 2 smalle og 2 bredere overlappende flige kortere end kronrøret, tidligt visnende kimblade og i reglen bladroset.

Udbredelse

: På egnede voksesteder i hele landet, men efterhånden sjælden-meget sjælden på grund af tilgroning og opdyrkning af voksestederne.

På den danske rødliste er den vurderet til at være EN (Moderat truet), på grund af af den meget udprægede tilbagegang.

Eng-Ensian - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer august-september.

Tidsmæssig fordeling

af Eng-Ensian baseret på Naturbasens observationer:
Eng-Ensian - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Eng-Ensian - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Gentianella, diminutiv af Gentiana, er opkaldte efter den illyriske konge Gentis fra den græske oltid. Han skal have været den første, der gjorde opmærksom på ensian-arternes medicinske virkning.

Uliginosum er "voksende på sumpede steder". Dansk Ensian er fra tysk Enzian, som er afledt af det videnskabelige, græsk-latinske navn.

Levested

: Åben, fugtig bund med lav eller spredt vegetation på græssede kalkprægede enge, strandenge og strandoverdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff. (arten er ikke medtaget, men der er omtale af slægt m.v., dog en anden slægtsopfattelse)

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: