Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Sump-Snerre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En spinkel, flerårig plante med 6 (sjældnere 7-8) brodspidsede blade i krans.

Blomsterne er små, 4-tallige og hvide, og bægret er manglende til meget stærkt reduceret.

Stænglerne er tynde, fine og tæt beklædt med hovedsagelig nedadrettede småtorne.

Sump-Snerre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Paul Verner Jørgensen

Forveksling

: Den vigtigste forvekslingsmulighed er Kær-Snerre, der vokser på samme biotoper; men denne har 4(-6-tallige) kranse af blade, der ikke er brodspidsede.

Lyng-Snerre har også brodspidsede småblade; men disse er tydligt bredere og omvendt ægformede, og Lyng-Snerre gror næsten altid mere tørt.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig på egnede voksesteder i hele landet, ikke nær så almindelig som Kær-Snerre.
Sump-Snerre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Sump-Snerre baseret på Naturbasens observationer:
Sump-Snerre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sump-Snerre - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning. Frugterne er af typen præstelus med små modhagere og krogbørster, der gør, at de kan hænge ved dyrepelse, fjerdragter og tøj - og blive spredt på den måde (synzoisk ("med dyr") spredning.

De kransstillede blade er i virkeligheden modsatte, men akselbladene er lige så kraftigt udviklede som de egentlig blade. Når der er 6 blade i kransen, forklares det ved, at de 2 "rigtige" stængelblade hver har 2 akselbade; flere blade end 6 kan forklares ved at nogle af akselbladene er kløvede.

Etymologi:

Galium af de græsk galion (gala="mælk"), der i oldtiden brugtes om Gul Snerre, fordi den antoges at kunne få mælk til at løbe sammen. Det danske Snerre anvendtes oprindeligt om Burre-Snerre, hvis lnage, filtrede, skud, som er tæt besat med krogbørster, snærer sig sammen om den øvrige plantevækst.

Uliginosum af latin uligo, genitiv uliginis, betyder "morads", "sump" sigtende til plantens voksesteder. Det danske "Sump" er tilsvarende forklaret.

Levested

: Fugtig rørsump, starsump, langs søbredder og grøfter o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: