Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
  Foto: Vilhelm Dalgaard
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart

 Figur

Atlas

: Blåstjerne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En lille en-, to- eller flerårig plante med indtil 20 cm. lange nedliggende og grenede. firkantede stængler, der er ru af små nedadrettede torne.

Bladene er kransstillede og omvendt ægformede og mere eller mindre stivhårede. Der er i reglen 6 blade i hver krans.

Blomsterne sidder tæt samlede i ret fåblomstrede endestillede hoveder med 6-9 blomster, som er omgivet af en krans af blade.

Blomsterne er små, blåviolette til rødlige og har tragtformet 4-fliget krone og og 4-6 bægerblade.

Bægerbladene bliver siddende som vedhæng på de nødagtige delfrugter.

Blåstjerne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Belinda Andersen

Forveksling

: Når man bemærker sig bladene i krans og de små blåviolette 4-tallige kroner, synes der ikke at være oplagte forvekslingsmuligheder.

Udbredelse

: På agerjord og ruderater i hele landet, men efterhånden ret sjælden.

Den har formentlig sit oprindelige voksested i Middelhavslandene og er kommet til Danmark med agerbruget.

Blåstjerne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-september, og kan være svær at få øje på, når den ikke er i blomst.

Tidsmæssig fordeling

af Blåstjerne baseret på Naturbasens observationer:
Blåstjerne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blåstjerne - månedlig fordeling

Biologi

: En-, to- eller flerårig urt med indsektbestøvning eller selvbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Slægtsnavnet er efter den engelske botaniker William Sherard. Arvensis betyder voksende på agerjord.

Det danske navn må siges at være selvforklarende.

Levested

: Før i tiden voksede den især som ukrudt i kløver- og græsmarker og andre flerårige afgrøder. Den kunne også forekomme i vårsæden. Ofte traf man den på lidt sur bund.

Nu er den blevet en halvsjælden ukrudtsplante på grund af den udbredte herbicidsprøjtning.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter (Skytte-Christiansen)

De senest indberettede arter i Naturbasen: