Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Jørgen Hansen
    Foto: Jørgen Hansen

Atlas

: Gul Dyndflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: 11-13 mm lang. Det er en iøjenfaldende art, som har gulligt udstående fløjlsagtigt hår på kroppen.

Ansigtet har tydelig midterstribe og antennebørsten har meget korte hår. Bagkroppen har rødgule sidepletter som på 2. bagkropsled er store mens de på 3. bagkropsled er noget mindre. Benene er overvejende sorte med hvidgule knæ.

Brystskæl og hårene på brystsiden er lyse.

Vingerne har en tydelig sort plet, som er størst hos hunnen

Gul Dyndflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karl Kjærgaard

Variation

: Der er ikke den store variation for arten.

Forveksling

: Arten kan forveksles med Håret Dyndflue (Eristalis intricaria), som dog har mørke brystskæl og mørke hår på brystsiderne.

Udbredelse

: Arten har tidligere været udbredt i det meste af Danmark. Det tyder dog på, at arten er i kraftig tilbagegang, da der kun er relativt få nye fund af arten.

Arten er kun truffet på under 20 lokaliteter efter 2000.

Gul Dyndflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra midten af april til slutningen af august.

Tidsmæssig fordeling

af Gul Dyndflue baseret på Naturbasens observationer:
Gul Dyndflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gul Dyndflue - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er akvatisk og lever af organisk materiale som f.eks. vandplanter under nedbrydning.

Levested

: Den primære biotop for arten er næringsfattige søer og moser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nationalnyckeln, Tvåvingar: Blomflugor Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae, Uppsala 2009.

Danmarks svirrefluer (Ditera: Syrphidae) af Ernst Torp, Danmarks Dyreliv bind 6, APOLLO BOOKS, Stenstrup 1994.

Den danske rødliste 2019.

De senest indberettede arter i Naturbasen: