Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Madita Friedrich
    Foto: Madita Friedrich
  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre

Kendetegn

: Længde 14-16 cm og dermed på størrelse med bogfinke. Især i flugten ses tydelig en hvid overgump. Brystet er orange og bugen hvid. Flankerne er oftest mørkplettede. Har lyse vingebånd der er mindre end hos bogfinke. Hannens i yngledragt har sort hoved, ryg og næb. I vinterdragt er hannens næb gult med sort spids og de sorte områder på hoved og ryg er afløst af et mere pjusket udseende med grålige indslag. Hunnen har lysebrunt hoved med en grå halvmåne på halssiden. Kaldet kan bl.a. være et kvææk – deraf navnet.
Kvækerfinke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Faurbye

Forveksling

: Kan i blandingsflokke forveksles med bogfinke.

Udbredelse

: Almindelig og udbredt i hele landet i vinterhalvåret.
Kvækerfinke - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses hele vinteren i Danmark, men er mest talrig på trækket september-november og marts-april. I nogle år er der regulære invasioner af kvækerfinker, hvor millioner af fugle overvintrer.

Tidsmæssig fordeling

af Kvækerfinke baseret på Naturbasens observationer:
Kvækerfinke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kvækerfinke - månedlig fordeling

Biologi

: Lever især af bog som findes i skovbunden.

Levested

: En meget sjælden ynglefugl i Danmark. Yngler i fjeldbirkeskov og blandingsskov i det nordlige Skandinavien, Sibirien og længere østpå.

De senest indberettede arter i Naturbasen: