Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Elsebeth Hauge
    Foto: Elsebeth Hauge
  • Fotograf: Troels Holm
    Foto: Troels Holm

Atlas

: Enkelt Pindsvineknop overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En sumpplante, der ofte vokser vanddækket og med stænglerne ragende indtil 1/2 meter op over vandoverfalden.

Den blomstrende stængen er ugrenet og med hanblomsterhoveder øverst og hunblomsterhoveder nederst på samme akse. Der er 2-5 hunlige blomsterhoveder og 4-8 hanlige.

Enkelt Pindsvineknop
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Forveksling

: Den kendes let fra Grenet Pindsvineknop på , at alle hanblomsterhoveder sidder på samme akse, som er uden forgreninger.

Derudover kendes den fra de øvrige arter i slægten på, at stængelbladene har tydeligt 3-kantet tværsnit i den nedre del, hvor Smalbladet og Spæd Pindsvineknop har blade, som er flade i hele deres længde. Enkel Pindsvineknop har desuden tydeligt adskilte hanaks, hvor de er tætstillede hos de 2 andre nvnte har tætstillede hanaks.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Enkelt Pindsvineknop - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Enkelt Pindsvineknop baseret på Naturbasens observationer:
Enkelt Pindsvineknop - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Enkelt Pindsvineknop - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig sumpplante med vindbestøvning af blomsterne.

Se evt. beskrivelsen af "åkandens indre vind" under Hvid Nøkkerose af, hvordan sumpplanter får ilt til jordstængel og rødder www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse .

Etymologi:

Simplex betyder "enkelt" på latin, sigtende til den ugrenede blomsterstand. Se i øvrigt omtalen ved Grenet Pindsvineknop.

Levested

: Oftest voksende med de nedre dele af stænglen vanddækket i rørsumpe og langs sø- og åbredder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: